fonds GB 0210 LLOHES - Papurau D. G. Lloyd Hughes,

Identity area

Reference code

GB 0210 LLOHES

Title

Papurau D. G. Lloyd Hughes,

Date(s)

  • 1780-2001 (crynhowyd [c. 1955]-2001) / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.798 metrau ciwbig (62 bocs, 3 waled, 8 drôr, 47 rolyn)Some items are on microfilm.

Context area

Name of creator

Biographical history

Ganwyd a magwyd Dafydd Glyn Hughes (g. 1921) ym Mhwllheli, sir Gaernarfon. Mynychodd Ddosbarth y Babanod ac Ysgol Elfennol Troed-yr-allt ac Ysgol y Sir, Pwllheli. Treuliodd ei yrfa yn y Gwasanaeth Sifil, yn Llundain i gychwyn, ond hefyd mewn gwahanol ardaloedd ar draws Cymru a Lloegr. Bu'n byw yn Aberystwyth, Ceredigion, 1960-1966, a symudodd i Ben-bre, sir Gaerfyrddin, yn 1966, ac yna i New Inn, Pencader, Dyfed, ym 1985. Cynhyrchodd lawer o lyfrau ac erthyglau ar hanes lleol Pwllheli, ardal Llanelli a New Inn, ysgrifennodd ar gyfer Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon, Y Casglwr, Llanw Llyn, Llafar Gwlad, Barn, Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ogystal â chyfrannu erthyglau i gyfrolau Cyfres y Cymoedd ar Gwm Aman (Llandysul, 1996) a Merthyr a Thaf (Llandysul, 2001).

Archival history

Ni throsglwyddwyd peth o'r deunydd a restrir yng Nghatalog LlGC i Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac mae'n dal ym meddiant D.G. Lloyd Hughes.

Immediate source of acquisition or transfer

Mr D. G. Lloyd Hughes; New Inn, Pencader; Rhodd; 1992-2001

Content and structure area

Scope and content

Papurau D.G. Lloyd Hughes yn ymwneud â hanes Pwllheli, Llanelli, Pen-bre a Phorth Tywyn, yn cynnwys adysgrifau, torion, erthyglau a chopïau o rannau o'i lyfrau, 1808-[1985]; papurau yn ymwneud â Llanfihangel-ar Arth, New Inn a Gwyddrug, sir Gaerfyrddin, [1985]-2001; erthyglau a gyhoeddwyd ganddo,1968-2001; cofnodion, nodiadau ac erthyglau amrywiol, 1893-2001; gweithredoedd eiddo, 1803-1813; nodiadau achyddol, [20fed ganrif]; catalogau gwerthiant, 1890-1937; mapiau a chynlluniau, 1900-1917; enwau planhigion a blodau, [1950au]; nodiadau, adysgrifau a llungopïau o ddogfennau (13eg i'r 20fed ganrif) yn yr Archifdy Cenedlaethol yn ymwneud â Thir y Goron yng Ngogledd Cymru, yn bennaf yng nghymydau Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen a Dinllaen, sir Gaernarfon, [20fed ganrif]; golygfeydd gwreiddiol o Bwllheli,1780-1982, ac o sir Gaerfyrddin, 1870-1994. = Papers of D. G. Lloyd Hughes relating to the history of Pwllhelli, Llanelli, Pembrey and Burry Port, including newspaper transcripts, cuttings, articles and partial copies of his books, 1808-[1985]; papers relating to Llanfihangel-ar-Arth, New Inn and Gwyddrug, Carmarthenshire, [1985]-2001; published articles by him, 1968-2001; miscellaneous records, notes and articles, 1893-2001; title deeds, 1803-1813; genealogical notes, [20th century]; sale catalogues, 1890-1937; maps and plans, 1900-1917; plant and flower names, [1950s]; notes, transcripts and photocopies of documents (13th to 20th century) in The National Archives relating to Crown Lands in North Wales, mainly the commotes of Eifionydd, Afloegion, Cwmwd-y-maen and Dinllaen, in Caernarfonshire, [20th century]; original views of Pwllheli, 1780-1983, and of Carmarthenshire, 1870-1994.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yn ôl pwnc gan D. G. Lloyd Hughes.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol. Gellir atgynhyrchu, storio neu drosglwyddo B/124 a B/126 drwy ganiatâd yr awdur yn unig.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog, yn Gymraeg a Saesneg, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Mae llawer o'r papurau yn llungopïau a microffilmiau o gofnodion yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a'r Archifdy Cenedlaethol yn Kew.

Existence and location of copies

Text

Related units of description

Related descriptions

Publication note

Defnyddiodd D.G. Lloyd Hughes y rhan fwyaf o'r papurau ar gyfer ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau yn cynnwys Y Clwb Bach, Porth Tywyn : A History/The Burry Port Reading Room and Club (Porth Tywyn, 1984); Hanes Tref Pwllheli (Llandysul, 1986); Hanes yr Eglwys ym Mhwllheli (Pwllheli, 1987); Pwllheli - An old Welsh town and its history (Llandysul, 1991); Tir yr Abad : Hanes New Inn a Gwyddgrug yn Shir Gar (Llandysul, 1996); 'Hanes Ystad y Goron Yng Ngogledd Cymru, 1282-1849', Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, XXXII (2001), tt. 283-334.

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae'r papurau yn cynnwys deunydd gwreiddiol sy'n rhagddyddio'r adneuwr.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844248

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Medi 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol i lunio'r restr: LlGC, Rhestr o Bapurau D. G. Lloyd Hughes (Schedule of D. G. Lloyd Hughes Papers); Hughes, D. G. Lloyd, Pwllheli - An Old Welsh Town and its History (Llandysul, 1991); Hughes, D. G. Lloyd, Hanes Tref Pwllheli (Llandysul,, 1986); e-bost D. G. Lloyd Hughes at Glyn Parry yn LlGC, 7 Tachwedd 2003;

Accession area