fonds GB 0210 CYMTEL - Papurau Cymdeithas Telynau Cymru,

Identity area

Reference code

GB 0210 CYMTEL

Title

Papurau Cymdeithas Telynau Cymru,

Date(s)

  • 1961-1987 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.036 metrau ciwbig (4 bocs)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd Cymdeithas Telynau Cymru yn 1962 a'i diddymu yn 1983. Ei nod oedd hybu a datblygu canu'r delyn yng Nghymru trwy ddarparu cyfleusterau atgyweirio a chyflenwi tannau a cherddoriaeth telyn. Trefnwyd hefyd ddigwyddiadau megis Rali Byd y Delyn, 1977. Ymhlith pobl flaenllaw y Gymdeithas yr oedd y trysorydd, H. P. Richards, o Gaerffili, sir Forgannwg, yr ysgrifennydd, Gwennant Gillespie o Aberystwyth, a'r llywydd, Dr E. D. Jones, 1966-[1983].

Archival history

Crynhowyd y cofnodion gan H. P. Richards a Gwennant Gillespie.

Immediate source of acquisition or transfer

Mrs Lily Richards, gweddw H. P. Richards; Caerffili, Morgannwg Ganol; Rhodd; 1991

Mrs Gwennant Gillespie; Aberystwyth; Rhodd; 1991 a 1995

Content and structure area

Scope and content

Papurau Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, yn cynnwys cofnodion y pwyllgor gwaith, 1963=1982; cofnodion pwyllgor Gweithdy'r Delyn, 1961-1983; rhestri aelodaeth, 1967-1981; adroddiadau blynyddol,1967-1980; papurau ariannol, 1966-1983; gohebiaeth gyffredinol,1968=1981, a gohebiaeth ynglŷn â diddymu'r Gymdeithas, 1981-1987, a lluniau o Rali Byd y Delyn, 1977 = Papers of Cymdeithas Telynau Cymru, 1961-1987, including executive committee minutes, 1963-1982; Harp Workshop committee minutes, 1961-1963; membership lists, 1967-1981; annual reports, 1967-1980; financial papers, 1966-1983; general correspondence, 1968-1981, and correspondence concerning the dissolution of the society, 1981-1987; and pictures from Rali Byd y Delyn, 1977.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: gweinyddol; ariannol; gohebiaeth; amryw (grŵp 1af); gweinyddol; ariannol, amryw (2ail grŵp).

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog yn Mân Restri a Chrynodebau 1992, tt. 25-26, 1996, t. 15, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r catalog ar gael ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir papurau pellach yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau Emrys Bennett Owen.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Mae peth gohebiaeth yn ymwneud â dirwyn y Gymdeithas i ben yn ôl-dyddio ei diddymiad.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth luno y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mehefin 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Rhys Jones i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau, 1992, 1996; rhaglen Rali Byd y Delyn (Cymdeithas Telynau Cymru, 1977);

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau Cymdeithas Telynau Cymru.