Fonds GB 0210 CHTHGEN - Papurau Chwith Genedlaethol Plaid Cymru

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CHTHGEN

Teitl

Papurau Chwith Genedlaethol Plaid Cymru

Dyddiad(au)

  • 1981-1990 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 large box; 0.029 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Donated by Mrs Janet M. Davies, Abergavenny, December 2016.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Administrative papers of Plaid Cymru National Left/Chwith Genedlaethol including agendas, minutes, motions, correspondence, along with publications discussion papers.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

All material has been retained.

Croniadau

Accruals are not expected.

System o drefniant

Arranged into two series; Minutes and papers, comprising agendas, minutes, correspondence and; Other papers, containing publications and other documents.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Robert Phillips, 2017. The following sources were used in the compilation of this description: material in Papurau Chwith Genedlaethol Plaid Cymru.

Ardal derbyn