fonds GB 0210 ALULEWIS - Papurau Alun T. Lewis,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ALULEWIS

Teitl

Papurau Alun T. Lewis,

Dyddiad(au)

  • [1932x1986] / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.018 metrau ciwbig (2 focs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Roedd Alun Tudor Lewis (1905-1986) o Landudno, sir Gaernarfon, yn awdur storiâu byrion, yn athro mathemateg yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst, sir Ddinbych, rhwng 1932 a 1967, ac yn ddirprwy brifathro yno yn ddiweddarach. Derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor. Roedd yn awdur bum casgliad o storiâu byrion: Corlan Twsog, 1948; Y Piser Trwm, 1957; Blwyddyn o Garchar,1962; Y Dull Deg, 1973; a Cesig Eira, 1979.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Carol Gray ac A. Marilyn Lewis, merched Alun T. Lewis; Rhodd; 1992

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Alun Tudor Lewis, [1932x1986], yn cynnwys llyfrau nodiadau gyda drafftiau o'r storiâu byrion a cherddi, 1938-1984; cyfieithiadau gan Alun Tudor Lewis o dair stori a gyhoeddwyd yn Y Piser Trwm, [1957x1986]; sgyrsiau, erthyglau ac adolygiadau c. 1950s-1970s; gohebiaeth, 1948-1984; ac eitemau amrywiol, yn cynnwys eitemau printiedig, drafft o gerdd a cherddi a theyrngedau er cof am Alun Tudor Lewis, [1932x1986] = Papers of Alun Tudor Lewis, [1932x1986], including notebooks containing drafts of short stories and poems, 1938-1984; translations by Alun Tudor Lewis of three stories published in Y Piser Trwm, [1957x1986]; talks, articles and reviews c. 1950's-1970's; correspondence, 1948-1984; and miscellaneous items, including printed items, notes, a draft poem and poems and memorial tributes to Alun Tudor Lewis, [1932x1986].

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: llyfrau nodiadau; cyfieithiadau; sgyrsiau; gohebiaeth; ac amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sudd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1993, tt. 38-40, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844729

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mai 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW, Defbyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1993; Stephens, Meic (gol.), Cydymaith i Lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1986);

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Papurau Alun T. Lewis.