eitem NLW MS 23925E, ff. 88-89. - Llythyr Tom Jones, Shotton,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 23925E, ff. 88-89.

Teitl

Llythyr Tom Jones, Shotton,

Dyddiad(au)

  • 24 Mai 1988 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

eitem

Maint a chyfrwng

2 ff.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Gwyn Jenkins; LlGC; Rhodd; Awst 2007; 004508721.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llythyr, 24 Mai 1988, oddi wrth Tom Jones, Penarlâg (h.y. Tom Jones, Shotton; Twm Sbaen), at Gwyn Jenkins, yn cyfeirio at ffotograff amgaeëdig ac yn enwi'r rhai sydd ynddo. = Letter, 24 May 1988, from Tom Jones, Hawarden (i.e. Tom Jones, Shotton; Twm Sbaen), to Gwyn Jenkins, referring to an enclosed photograph and identifying those pictured.
Ymddengys mai darlun [18] yn llyfr Gwyn Jenkins, Prif Weinidog Answyddogol Cymru: Cofiant Huw T. Edwards (Talybont, 2007), yw'r llun; roedd y derbynnydd yn gwneud gwaith ymchwil ar gyfer y llyfr ar y pryd, a chafodd gyfweliad gyda Tom Jones ar 13 Mai 1988. = The photograph appears to be plate [18] in Gwyn Jenkins, Prif Weinidog Answyddogol Cymru: Cofiant Huw T. Edwards (Talybont, 2007); the recipient was researching the book at the time and interviewed Tom Jones on 13 May 1988.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Nodyn cyhoeddiad

Gwyn Jenkins, Prif Weinidog Answyddogol Cymru: Cofiant Huw T. Edwards (Talybont, 2007).

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 23925E, ff. 88-89.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004508721

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 23925E, ff. 88-89.