Ffeil NLW ex 2874 (i & ii) - Iona Trevor Jones Papers,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW ex 2874 (i & ii)

Teitl

Iona Trevor Jones Papers,

Dyddiad(au)

  • 1967-2010. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

2 large boxes.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ms Carole Cogan; Llangollen; Donation; July 2014; 006760637.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Diaries, 1967-2010, of Iona Trefor Jones (1925-2011), relating mainly to her work with flowers, together with her reminiscences: ‘Cofio’ (in Welsh), and a scrapbook chronicling her contribution to flower festivals held in Chester Cathedral, Bangor Cathedral, Holyhead Parish Church and others.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Mainly English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Photograph albums, photographs and slides have been transferred to other collections within NLW.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: NLW ex 2874 (i & ii)

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006760637

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW ex 2874 (i & ii).