Showing 4 results

Archival description
Millward, E. G. (Edward Glynne), 1930-
Print preview View:

Gwlad Canaan,

Llythyr, 15 Mai 1852, oddi wrth Ebenezer Thomas (Eben Fardd) i'r Parch. E[dward] Lloyd, Treffynnon (ff. 1-2), yn cynnwys cerdd ganddo o'r enw 'Gwlad Canaan' (f. 1). = A letter, 15 May 1852, from Ebenezer Thomas (Eben Fardd) to the Rev. E[dward] Lloyd, Holywell (ff. 1-2), enclosing a copy of his poem 'Gwlad Canaan' (f. 1).
Ceir hefyd lythyr ynghylch y llawysgrif oddi wrth E. G. Millward at [J. E.] Davies, [?1950au] (f. 3). Cyhoeddwyd ffacsimili o'r gerdd ac adysgrif o'r llythyr yn Cymru, 18 (1900), 84, 98. = Also included is a letter concerning the manuscript from E. G. Millward to [J. E.] Davies, [?1950s] (f. 3). A facsimile of the poem and a transcript of the letter were published in Cymru, 18 (1900), 84, 98.

Eben Fardd, 1802-1863.

Papurau Dr John Davies,

  • GB 0210 DRJIES
  • fonds
  • 1962-1971 /

Papurau John Davies, 1962-1971, y cyfan yn ymwneud â Chymdeithas yr Iaith Gymraeg a'r iaith Gymraeg, yn cynnwys gohebiaeth John Davies ag arweinwyr cynnar y Gymdeithas,1962-1971, yn eu mysg E. G. Millward, 1962-1965; cofnodion cyfarfodydd y Gymdeithas, 1962-1963; ffurflenni treth Cymraeg a dwyieithog, 1963-1964; amrywiol erthyglau llawysgrif a chyhoeddedig John Davies ac eraill, 1963-1968; copïau o Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; papurau ariannol, [1960s]; a chardiau, taflenni a phamffledi, [1960au] = Papers of John Davies, 1962-1971, all relating to Cymdeithas yr Iaith Gymraeg and the Welsh language, including correspondence of John Davies with early leaders of the Society, 1962-1971, including E. G. Millward, 1962-1965; minutes of Society meetings, 1962-1963; Welsh and bilingual tax forms, 1963-1964; various manuscript and published articles by John Davies and others, 1963-1968; copies of Tafod y Ddraig, 1963-[1971]; financial papers, [1960s]; and cards, leaflets and pamphlets, [1960s].

Davies, John, 1938-

Llythyrau M-O

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae E. G. Millward (2), Olier Mordrel, T. J. Morgan (2), John Morris-Jones (9), Séamus Ó Duilearga (2), Padrig Ó Fiannachta (2), a Bob Owen, Croesor (13).