Print preview Close

Showing 1852 results

Archival description
Fonds
Advanced search options
Print preview View:

WMA: Cofnodion Eglwys Gymraeg Birmingham

 • [WMA: Cofnodion Eglwys Gymraeg Birmingham]
 • Fonds
 • 1909-1989

Cofnodion, c. 1909-1989, yn gyfrolau a rhai papurau rhydd, yn ymwneud â Eglwys Fethodistaidd Gymraeg Birmingham.

Cofnodion Urdd Gobaith Cymru (Rhanbarth Ceredigion)

 • [Urdd Ceredigion]
 • Fonds

Minutes and other papers, 1965-97, relating to the Ceredigion Region of Urdd Gobaith Cymru

Cofnodion a phapurau eraill, 1965-97, yn ymwneud â Rhanbarth Ceredigion o Urdd Gobaith Cymru

Tabernacle, Defynnog, Independent Chapel Records

 • [Tabernacle, Defynnog, Independent Chapel Records]
 • Fonds
 • 1846-1997

Records, 1846-1997, of Tabernacle Independent Chapel, Defynnog, Pontsenni, co. Brecon, including minutes of meetings, financial papers and correspondence.

Tabernacle Independent Chapel (Defynnog, Wales)

Olwen Hedley Papers

 • [Olwen Hedley Papers]
 • Fonds
 • c. 1949-1991

Papers, c 1949-91, of Gladys Olwen Hedley (1912-98), librarian at Windsor Castle, 1952-64, Fellow of the Royal Society of Literature, and author of a number of works, particularly on Royal topics, including Queen Charlotte (London: John Murray, 1975). The papers include research material, correspondence and a large collection of published material

A further group of papers by and relating to G. Olwen Hedley were received from her sister, October 2009. This group remains uncatalogued.

Hedley, Olwen, 1912-1998

Medieval and Early Modern Women Manuscripts (Adam Matthew Publications Ltd)

 • [Medieval and Early Modern Women Manuscripts (Adam Matthew Publications Ltd)]
 • Fonds
 • 2000

Microfilm copies (14 reels) of manuscripts from the British Library relating to 'Medieval and Early Modern Women' (Part 1), including the works of Katharine Aston (1619-1658), Katharine Austen (1628-1683), Christine de Pisan (1363/4-c. 1429), Lady Margaret Hoby (1571-1633), Julian of Norwich (c. 1343-c. 1413), Margery Kempe (c. 1373-c. 1439), Marie de France (fl. 1181), and Katharine Parr (1512-1548); together with a published guide (Adam Matthew Publications, 2000)

Llanaeron Deeds and Documents

 • [LLANAERONDD]
 • Fonds

Further papers, late eighteenth and early nineteenth century, relating to the Lewis family of Llannerch Aeron, co. Cardigan.

Gadlys Baptist Chapel, Aberdare, Records

 • [Gadlys Baptist Chapel, Aberdare, Records]
 • Fonds
 • 1865-1911

Cofysgrifau Eglwys y Gadlys (Bedyddwyr), Aberdâr, yn cynnwys llyfr cofnodion y Cyrddau Eglwysig, 1879-1907, llyfrau cyfrifon, 1866-1890, 1881-1911, a llyfr aelodau a'u cyfraniadau, 1865, ynhgyd â threuliau a drebyniadau at y Weinidogaeth a'r Elusennau, 1865-1880.

Eglwys y Gadlys (Aberdare, Wales)

Nick Ainger Papers

 • [GB 0210 AINGERNICK]
 • Fonds

Papers, 1992-7 accumulated by Nick Ainger as Labour MP for Pembroke, mainly comprising constituents' files but also including material relating to numerous subjects, together with press releases and newspaper articles

Ellis Owen Papers

 • [Ellis Owen Papers]
 • Fonds

Additional papers of Ellis Owen (1789-1864), Cefnymeysydd, Ynyscynhaearn, co Caernarfon, farmer, antiquary and poet (see NLW MSS 998-1024)

Papurau ychwanegol Ellis Owen (1789-1864), Cefnymeysydd, Ynyscynhaearn, sir Gaernarfon, amaethwr, hynafiaethydd a bardd (gweler NLW MSS 998-1024)

Owen, Ellis, 1789-1868

Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Cyfansoddiadau

 • [Eisteddfod Genedlaethol Cymru: Cyfansoddiadau 1998]
 • Fonds
 • 1998

Cyfansoddiadau ac amlenni dan sêl Eisteddfod Bro Ogwr 1998

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1998 : Bro Ogwr, Wales)

Cofnodion Eglwys Annibynnol Cymraeg Bryste / Bristol Welsh Congregational Church Records

 • [Eglwys Annibynnol Cymraeg Bryste]
 • Fonds
 • 1743-1998

Records, 1743-1998, of the Bristol Welsh Congregational Church including title deeds, minute books, correspondence and printed material.

Cofnodion, 1743-1998, Eglwys Annibynnol Cymraeg Bryste gan gynnwys gweithredoedd teitl, llyfrau cofnodion, gohebiaeth a deunydd printiedig.

Eglwys Annibynnol Cymraeg Bryste (Bristol, England)

Dyddiaduron John Alaska Davies

 • [Dyddiaduron John Alaska Davies]
 • Fonds
 • 1914-1995

Cant tri deg a saith o ddyddiaduron, 1914-1995, John Alaska Davies (1902-1995), Gorrig, ger Llandysul; ynghyd â'i lyfrau nodiadau; dyddiadur, 1915, ei dad Thomas Davies (m. 1916); ei chwaer Rachel Ann Davies, 1915, gyda chyfraniadau helaeth gan John Alaska Davies; a'i fab Geraint, 1942, a gollodd ei fywyd mewn damwain awyren yn bedair ar bymtheg oed.

Davies, John Alaska, 1902-1995

D. E. Williams Family Papers

 • [D. E. Williams Family Papers]
 • Fonds

Papers, 1895-1957, relating to the family of Elwyn Owen Williams's grandfather, the Master Mariner John Herbert, New Quay, including a letter, 1905, from him in Madagasgar to his daughter Nellie, and receipts; together with the memorial service card, 1957, of Nellie Elizabeth Herbert, Craigli, New Quay (see Annual Report 1956-57, p 34, for papers donated by Elwyn Owen Williams's father the Reverend D E Williams, Pontyberem).

Papurau, 1895-1957, yn ymwneud â theulu tad-cu Elwyn Owen Williams, sef y Capten Llong John Herbert, Cei Newydd, gan gynnwys llythyr, 1905, oddi wrtho ym Madagasgar at ei chwaer Nellie, a derbyniadau; ynghyd â thaflen gwasanaeth angladd Nellie Elizabeth Herbert, Craigli, Cei Newydd, 1957 (gweler Adroddiad Blynyddol 1956-57, t 34, am bapurau'n rhoddedig gan y Parchedig D E Williams, Pontyberem, sef tad Elwyn Owen Williams).

Cofnodion Cymanfa Annibynwyr Morgannwg

 • [Cymanfa Annibynwyr Morgannwg]
 • Fonds

Papurau, 1909-88, gan gynnwys llyfrau cofnodion a rhaglenni, yn ymwneud â Chymanfa Annibynwyr Morgannwg

Archifau BBC (Cymru) / BBC (Wales) Archives

 • [BBC Cymru Wales]
 • Fonds
 • 1994-1998

Scripts of 'Pobol y Cwm', January 1994-January 1998, and of 'Wales Today', January 1995-September 1995

Sgriptiau 'Pobol y Cwm', Ionawr 1994-Ionawr 1998, a 'Wales Today', Ionawr 1995-Medi 1995

BBC Wales

Assize Courts, South Wales Circuit (Indictments)

 • [Assize Courts, South Wales Circuit (Indictments) ]
 • Fonds
 • 1998 (1888-1892, 1920, 1924-1925)

Microfilm copies of indictments at the Assize Courts, South Wales Circuit, 1888-92, 1920, 1924-5 (PRO ASSI 71/42-9)

Assize Courts, England & Wales South Wales Circuit

Archif Plaid Cymru

 • [Archif Plaid Cymru]
 • Fonds
 • 1996-1998

Papurau ychwanegol Plaid Cymru, 1996-8, yn ymwneud ag Etholiad Cyffredinol 1997, Refferendwm 1997 a'r Ymgyrch 'Ie Dros Gymru', ymgeiswyr ar gyfer y Cynulliad a'r Etholiadau Ewropeaidd; ynghyd â ffeiliau yn ymwneud â'r Pwyllgor Gwaith a'r Cyngor Cenedlaethol, 1997, a'r Gynhadledd Flynyddol, 1998

Additional papers of Plaid Cymru, 1996-8, relating to the 1997 General Election, the 1997 Referendum and the 'Yes For Wales Campaign', candidates for the Assembly and the European Elections; together with files relating to the Executive Committee and the National Council, 1997, and the 1998 Annual Conference

Plaid Cymru lctgm -- Meetings

Results 1 to 20 of 1852