Showing 22 results

Archival description
Papurau David Bowen a Ben Bowen, series
Advanced search options
Print preview View:

Pregethau

Mae'r gyfres yn cynnwys pregethau Cymraeg a Saesneg, ynghyd â rhestr o'i bregethau, pregethau i'r Chwiorydd, i'r plant ac ar gyfer angladdau, 1905-1954.

Cofnodion a chyfrifon amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau cofnodion a chyfrifon Pwyllgor y Pregethwyr Ieuanc, Urdd y Seren Fore, Undeb y Cymdeithasau Cymreig, Undeb Bedyddwyr Ieuanc Cymru a'r 'Aged and Infirm Ministers', 1919-1941.

Llythyrau oddi wrth David Bowen

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau oddi wrth David Bowen at E. K. Jones, O. M. Edwards ac eraill, yn trafod materion crefyddol, Eglwys Horeb, Pump-hewl, a gwaith golygyddol David Bowen.

Edwards, Owen M. (Owen Morgan), 1858-1920

Deunydd amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys papurau'n ymwneud â Chapel Bethel, Aberhonddu, 1854-[c.1945], a Chapel Horeb, Pum-hewl, Llanelli, [1910]-[1939], ynghyd â phapurau amrywiol yn ymwneud ag Undeb y Bedyddwyr, Undeb Bedyddwyr Ieuanc Cymru, Seren y Pl...

Llythyrau teuluol

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau personol oddi wrth Lizzie Bowen, gwraig David Bowen, a'i ferched Rhiannon, Enid a Myfanwy, tra roedd Lizzie yn yr ysbyty, ac ambell lythyr ar bynciau amrywiol gan eraill, yn cynnwys David Hopkin.

Hopkin, David, d. 1948

Toriadau papur newydd

Mae'r gyfres yn cynnwys cyfrolau o doriadau papur newydd ar bynciau yn cynnwys Ben Bowen, llenyddiaeth Myfyr Hefin a Chapel Horeb, Pump Heol, Llanelli. Y mae yma hefyd fwndel o doriadau amrywiol. Mae'r toriadau papurau newydd yn cynnwys ...

Dyddiaduron

Mae'r gyfres yn cynnwys 'Dyddlyfr David Bowen', gyda thoriadau papur newydd amdano ef a'i deulu. Sonnir am ddigwyddiadau personol ynghyd â'r cyfarfodydd crefyddol a diwylliannol a fynychai.

Llythyrau at David Bowen

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau at David Bowen, 1890-1955, sy'n ymwneud yn bennaf â'i waith fel awdur colofn papur newydd, a golygydd cylchgronau amrywiol a chyhoeddiadau o waith Ben Bowen.

Emynau

Mae'r gyfres yn cynnwys emynau David Bowen a geiriau ac alawon a gasglwyd ganddo ar gyfer ei gyhoeddiadau. Cyhoeddwyd rhai o'r emynau yn Pictwr a Phennill, Emynau Pen y Mynydd, Salmau'r Plant ac yn Llawlyfr Urdd y Seren Fore.

Llythyrau ym meddiant David Bowen

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau ym meddiant David Bowen gan gynnwys tri llythyr at Ben Davies, Evesham, 1792-1804, un llythyr at Mrs Thomas, chwaer Ben Bowen, gan Ellen Hughes, 1903, a dau lythyr at David Hopkin, c. 1916.

Hopkin, David, d. 1948

Results 1 to 20 of 22