Showing 559 results

Archival description
series
Advanced search options
Print preview View:

Personalia,

Papurau, [1906]-1992, yn adlewyrchu'i ddiddordeb mewn hanes teulu, ynghyd â thystysgrifau teuluol, adroddiadau ysgol a phapurau'n ymwneud â'i radd Doethur mewn Llenyddiaeth, 1990.

Saunders Lewis,

Papurau, [1926]-1989, yn ymwneud â Saunders Lewis gan gynnwys traethawd beirniadol buddugol Tecwyn Lloyd ar waith Saunders Lewis, Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi 1942; llythyrau’n trafod enwebu Saunders Lewis ar gyfer gwobr Nobel yn 1970; a'...

Papurau Gwyneth Lloyd,

Llythyrau oddi wrth Tecwyn Lloyd ati, papurau'n ymwneud â'r gyfrol yn coffáu D. Tecwyn Lloyd (Bro a Bywyd) a theyrngedau iddo, [1968]-1998.

Lloyd, Gwyneth, d.2005.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Papurau, [1936]-1970, yn deillio'n bennaf o'r cyfnod pan oedd Norah Isaac yn Brifathrawes Yr Ysgol Gymraeg, Aberystwyth, 1939-1949, gan gynnwys rhai'n ymwneud â'r gwersi a gweithgareddau allgyrsiol.

Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Aberystwyth, Wales)

Llythyrau gohebwyr cyson,

Llythyrau, [1940]-1989, oddi wrth ohebwyr cyson sef Gwynfor Evans, R. Tudur Jones, Clem C. Linnenberg a Geoffrey Nuttall. Ceir nifer fawr o lythyrau oddi wrth y pedwar hyn hefyd o fewn cyfres PD1.

Papurau a grynhowyd,

Papurau a grynhowyd ganddo, 1924-[1970], gan gynwys Deiseb ar ddysgu'r Gymraeg yn Ysgolion Cymoedd Rhondda a chyfrol deipysgrif yn cynnwys cerddi R. Williams Parry.

Colegau Coffa,

Papurau'n ymwneud â'r cyfnod y bu'n Athro a Phrifathro yng Ngholeg Coffa Aberhonddu, 1950-1959, ac yn Brifathro yng Ngholeg Coffa Abertawe, 1959-1981.

Rhyddiaith,

Gwaith llenyddol, [1944]-[1993], gan gynnwys nifer fawr o sgriptiau, sgyrsiau, cerddi ac adolygiadau.

Prifysgol Iâl,

Papurau, 1936-1944, yn ymwneud â'i gyfnod yn astuduio yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys ei draethodau coleg a'r un a gyflwynodd ar gyfer ei ddoethuriaeth, dyddiaduron ac adroddiadau .

Torion o'r wasg

Torion o'r wasg, [1912]-1969, yn cynnwys erthyglau ganddo neu amdano, gan gynnwys rhai o'r County Echo (yn arbennig 'Our Readers' Views') a'r Western Telegraph gan mwyaf yn ymwneud â phynciau fel gwleidyddiaeth yn lle...

Papurau teuluol

Papurau'n ymwneud â theulu D. J. Williams yn ei fro enedigol yn ardal Rhydcymerau gan gynnwys Beibl y teulu a phapurau'n ymwneud â thenantiaid Penrhiw ac Abernant, 1808-[1967].

Papurau wedi'u crynhoi

Papurau, 1810-1969, gan gynnwys drafft yn llaw Waldo Williams o'i awdl 'Tŷ Ddewi' y dyfarnwyd iddi'r ail wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun 1936, a cherddi eraill o'i waith; drama gan E. Eynon Evans; a sgript anterl...

Papurau llenyddol

Llythyrau ac adolygiadau yn bennaf, ynghyd â theipysgrifau, llawysgrifau, a phapurau perthnasol, 1911-1983, yn ymwneud â gweithiau llenyddol Iorwerth Peate. Yn ogystal, mae'r gyfres yn cynnwys anerchiadau, darlithoedd a sgyrsiau radio ganddo,...

Results 1 to 20 of 559