Dangos 559 canlyniad

Disgrifiad archifol
cyfres
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

'Y Diwygiad Protestannaidd'

Mae'r gyfres hon yn cynnwys proflenni 'Achosion Cyffredinol', sef y rhan gyntaf o erthygl a ymddangosodd mewn dwy ran dan y teitl 'Y Diwygiad Protestannaidd' yn Y Llenor, 1941.

Hanes yr Achos ym Melinbyrhedyn.

Mae'r gyfres yn cynnwys deunydd wedi ei grynhoi gan Ambrose Bebb ar gyfer 'Hanes yr Achos' ym Melinbyrhedyn ynghyd â chopi llawysgrif o'r gwaith. Er i Ambrose Bebb ysgrifennu hanes y Methodistiaid ym Melinbyrhedyn a Darowen ar ...

Yr Argyfwng

Llawysgrifau a phroflenni yn ymwneud â chyhoeddi Yr Argyfwng a gyhoeddwyd yn Llandybïe ym 1956.

'Y Stâr Fach'

Llawysgrif erthygl hunangofiannol yn dwyn y teitl 'Y Stâr Fach' a gyhoeddwyd yn Blodau'r Ffair ym 1954.

'Y Beibl'

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau diwygiedig a theipysgrifau terfynol o sgript radio ar y Beibl, 1948.

'Y March Gwyn'

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau a sgriptiau terfynol o gyfieithiad Cymraeg Ambrose Bebb o 'The White Steed', drama gan Paul Vincent Caroll a gyhoeddwyd gan Macmillan ym 1944, [1944]-[1945].

Caroll, Paul Vincent,

Dyddiaduron

Mae'r gyfres yn cynnwys dyddiaduron Ambrose Bebb, yn bennaf o'r cyfnod yr oedd yn byw ym Mangor ac yn ddarlithydd ar staff y Coleg Normal. Mae'r dyddiaduron, yn bennaf, yn cofnodi ei fywyd teuluol, ei waith yn ddarlithydd ac awdur, ...

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Llythyrau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys y prif rediad o lythyrau gan unigolion amlwg o'r byd academaidd a'r byd gwleidyddol yng Nghymru a Llydaw, yn ogystal â llythyrau oddi wrth gyn-fyfyrwyr Bebb o'r Coleg Normal a oedd yn gwasanaethu yn ...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Llythyrau gan unigolion anhysbys

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau yn trafod cyhoeddiadau Bebb a'i waith gyda'r capel yn bennaf. Nid yw'r llythyrau hyn wedi eu harwyddo, neu mae'n anodd darllen y llofnodion os cawsant eu harwyddo. Hyd y gellir barnu o...

Llythyrau amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys tri llythyr gan aelodau hŷn o'r teulu at ei gilydd a etifeddwyd gan Bebb, 1898-1908, tystlythyr ar ran Bebb yn llaw T. Gwynn Jones, 1919, llythyr oddi wrth Ambrose Bebb at Francis Gourvil, cyfaill iddo o Finisteth...

Gourvil, Francis

Nodiadau a drafftiau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys nodiadau amrywiol a drafftiau o erthyglau a darlithoedd yn ymwneud ag iaith, llenyddiaeth Cymru a llenyddiaeth dramor, llenorion, cyhoeddi, yn enwedig y Beibl, esboniadau beiblaidd, yn ogystal â ffeil ar ddehongli ...

Cynnyrch creadigol

Mae'r gyfres yn cynnwys drafftiau o nofelau, straeon byrion a dramâu, ynghyd â rhyddiaith a cherddi amrywiol.

Llythyrau

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau oddi wrth W. Ambrose Bebb, Gomer Roberts, Prys Morgan, T. H. Parry Williams, yr Athro Gwyn Jones, Cynan a G. J. Williams.

Canlyniadau 21 i 40 o 559