Showing 16 results

Archival description
Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949 -- Correspondence.
Advanced search options
Print preview View:

J. Glyn Davies Papers,

  • GB 0210 JGLIES
  • Fonds
  • [17 cent.]-2016 (with gaps)

Papers of J. Glyn Davies, mainly letters, many relating to antiquarian, academic and library interests, including 400 from Robert Scourfield Mills ('Owen Rhoscomyl'), 1903-1919, almost 200 from Jennie Thomas relating to Llyfr mawr y plan...

Davies, J. Glyn (John Glyn), 1870-1953

T. Gwynn Jones

Llythyrau a chardiau post (amryw ohonynt yn lungopïau), 1928-1942, gan T. Gwynn Jones at Iorwerth Peate. Yn ogystal, mae'r ffeil yn cynnwys llungopïau o lythyrau, 1915-1939 (gyda bylchau), oddi wrth T. Gwynn Jones at John Davies; llungopi o l...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949

Letters J-M

The correspondents include Prof. David Jenkins (4), D. A. Jones (25), J. Morris Jones (1), Owen Bryngwyn (3), Ioan Brothen (2), Llew Tegid (5), T. Gwynn Jones (10), Frank Kidson (1), D. Morgan Lewis (1), Ruth Lewis (18), J. E. Lloyd (1), Alun Llyw...

Llythyr T. Gwynn Jones,

Llythyr, 5 Mai [recte Mehefin] 1941, oddi wrth yr Athro [Emeritws] T. Gwynn Jones at yr Athro Ganon W. H. Harris, a oedd newydd ei benodi yn Athro'r Gymraeg, Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan, yn bennaf yn trafod ei hen gwrs Llenyddiaeth...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Thomas Gwynn Jones: Cofiant,

Papurau ymchwil a ffynonellau gwreiddiol, 1913-1984, yn ymwneud â chyfrol David Jenkins, Thomas Gwynn Jones: Cofiant (Dinbych, 1973), gan gynnwys cerdyn, 1949, oddi wrth weddw T. Gwynn Jones yn diolch i Dr David Jenkins am ei eiriau o gydymdeimlad...

Davies, Aneirin Talfan.

Llythyrau at T. Mordaf Pierce,

Letters, 1913-1914, to T. Mordaf Pierce from Sir Thomas Marchant Williams, Edward Griffith, Dolgellau, Thomas Gwynn Jones, Aberystwyth, and Edward D. Snyder, Harvard University, relating to Pierce’s essay on William Owen[-Pughe] (see NLW MS 6184D).

Montgomeryshire pedigrees, &c.,

Pedigrees of Welsh families mainly connected with Montgomeryshire, including pedigrees of D. C. Lloyd-Owen and the Pughe family of Mathafarn; a letter, 1833, from John Owen, Cuckfield, Sussex to his brother 'Mr D. Owen, Student, Newtown'...