Showing 7 results

Archival description
Item Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Awdl er côf am y Parchedig John Prichard

'Awdl er côf am y Parchedig John Prichard, Frondirion, gweinidog gyda'r Methodistiaid Calfinaidd, Amlwch...' gan Robert Parry (Robyn Ddu Eryri), Mawrth 1891 (ff. 1-3). = An awdl in memory of the Rev. John Prichard, Frondirion, Calvi...

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

Barddoniaeth

Tri englyn 'I Miss R. Davies Caerdydd' [sef Rebecca David] gan Robyn Ddu Eryri, 28 Mai 1850 (f. 1), a chopi, [19 gan., ail ½], o 'Ffair Aberdâr' gan Thomas Tayler, Merthyr Tudful (ff. 2-4). = A series of three englyns to '...

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

Englyn Hedd Wyn i J. B. Thomas

Englyn yn llaw Hedd Wynn [sic], [1917], at ei gyfaill a'i gyd-filwr J. B. Thomas. Cyhoeddwyd yr englyn yn J. B. Thomas, 'Hedd Wyn - A Minnau', Y Drysorfa, 109 (1939), 464-467 (t. 465) (gw. hefyd Alan Llwyd, Gwae Fi Fy Myw: Cofiant H...

Hedd Wyn, 1887-1917.

Englynion

Dau englyn, dyddiedig 6 Awst 1835, i 'Mrs Ann Hughes - Red Lion, Dinas Mawddu [sic]' gan Robyn Ddu Eryri. = Two englyns, dated 6 August 1835, 'To Mrs Ann Hughes - Red Lion, Dinas Mawddu' by Robyn Ddu Eryri.

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

I Rhiannon gan Alafon

Cerdd, [Ionawr 1902], yn llaw'r Parch. Owen Griffith Owen (Alafon), at Rhiannon [Morris Jones], Llanfairpwllgwyngyll, merch tair mlwydd oed John Morris Jones, yn diolch iddi am lun (f. 3). Ceir hefyd nodyn byr oddi wrth Alafon at Rhiannon (f....

Alafon, 1847-1916.

Y Gennad gan T. Gwynn Jones

Cerdd, dyddiedig Medi 1904, yn llaw T. Gwynn Jones, at ei fab, Arthur ap Gwynn. Cyhoeddwyd y gerdd gyntaf yn Ymadawiad Arthur a Chaniadau Ereill (Caernarfon, 1910), tt. 37-38 (gweler hefyd Caniadau (Wrecsam, 1934), t. 186). = An autograph poem, da...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.