Showing 37 results

Archival description
Papurau Harri Gwynn,
Print preview View:

Papurau personol,

Gohebiaeth rhwng Harri ac Eirwen Gwynn, [1936]-1944, llythyrau oddi wrth gyfeillion a llenorion, [1938]-1986, ynghyd â phapurau personol amrywiol.

Gohebwyr eraill,

Llythyrau, [1938]-[1985], 1993, oddi wrth gyfeillion a rhai'n ymateb i'w adolygiadau o'u gweithiau a ymddangosodd yn Y Cymro. Ceir llythyrau hefyd yn ymwneud â'r Cyfarfod Teyrnged i Harri Gwynn yn 1986.

Llythyrau A-D,

Llythyrau, [1948]-[1964], gan gynnwys rhai oddi wrth Teleri [Bevan] (2), John Cale (3), Joseph P. Clancy, W. Emrys Cleaver, Alun [Talfan Davies] (13), Aneirin [Talfan Davies] (2), Cassie [Davies], E. Tegla Davies, Pennar Davies ac W. Anthony Davies (4).

Bevan, Teleri, 1931-

Llythyrau E-I,

Llythyrau, [1940]-[1985], 1993, gan gynnwys rhai oddi wrth H. Meurig Evans, Huw T. [Edwards], Islwyn Ffowc [Elis] (3), T. I. Ellis (2), Meredydd Evans (4), R. Alun Evans, R. E. Griffith (2), W. J. Gruffydd, W. J. Gruffydd, Sir Benfro (2), Hywel Harries, Cledwyn [Hughes], D. G. Lloyd Hughes (2-yr olaf at Eirwen Gwynn, 1993), D. R. Hughes, Gwilym Rees Hughes (7), Mathonwy Hughes (2), T. Rowland Hughes, W. Roger Hughes (2), Isfoel (2), Wil Ifan, Glyn Ifans, Norah Isaac a Dafydd Islwyn.

Evans, H. Meurig (Harold Meurig)

Papurau llenyddol,

Cerddi cynnar Harri Gwynn; cyfieithiad i'r Saesneg o 'Y Creadur' gan [Richard Ruck], ac i'r Sbaeneg gan Tryfan Hughes Cadfan, 1953; cyfieithiadau o ganeuon; ynghyd â thorion o'r wasg o'i golofn 'Rhwng Godro a Gwely' a gyhoeddwyd yn Y Cymro.

Barddoniaeth,

Cerddi cynnar a luniwyd ganddo yn 1929 a cherddi diweddarach a ysgrifennodd yn ystod ei ddyddiau coleg; cyfieithiadau o ganeuon ganddo; ynghyd â chyfieithiadau i'r Saesneg a'r Sbaeneg, 1953, o'i bryddest anfuddugol 'Y Creadur', Eisteddfod Genedlaethol Cymru Aberystwyth 1952.

'Gwaith cynnar Harri Gwynn',

Ei delyneg 'Pont y Pentre' [un o'i gerddi cyntaf] a enillodd y wobr gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Fach yng Nghorwen yn 1929 [a gyhoeddwyd yn Cymru'r Plant, Awst 1929], a'r dystysgrif a gyflwynwyd iddo; papur arholiad yng nghystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod Ysgol Sir Abermaw, 1929; a phryddest 'Castell Elen', Eisteddfod Dolyddelen [Dolwyddelan], 1929.

Sgriptiau,

Sgriptiau a luniwyd ganddo i'r BBC yn bennaf neu y bu'n cymryd rhan ynddynt, gan gynnwys 'Troi at y tir', 1957; 'Yn hyfrydwch y fro. Y fro rhwng môr a mynydd', 1958; 'Gwŷr Llên', 1960 (mae copi o'r sgript hon hefyd yn Adran Llawysgrifau Prifysgol Cymru, Bangor (15393)); 'Y silff lyfrau', 1962 (yr adolygydd oedd Harri Gwynn); 'Cywain atgof', 1964, y bu'n cymryd rhan yn y rhaglen; ynghyd â 'Wel s'ma'i?', rhaglen ysgafn gan Fyfyrwyr Coleg y Brifysgol, Bangor, 1936; a'i gyfraniad at raglen '[Rhwng] Gŵyl a Gwaith', Hydref 1979.

Sgyrsiau radio,

Ysgrif 'Er cof am Jeroboam a'i deulu' yn Cylchlythyr BBC Cymru, Tachwedd 1973; drafftiau a theipysgrifau o'i gyfraniadau i 'Yn ôl y dydd', Ebrill, 8-11 Mai, a Rhagfyr 1979, Radio Cymru, a'i ysgrif 'Mw-mw, Me-me, Cwac-cwac', Pais, Ebrill 1980. Ceir hefyd gopi o Barn, Gorffennaf/Awst 1993, yn cynnwys erthygl D. G. Lloyd Hughes 'Y cam arall â Harri Gwynn' a llythyr oddi wrtho, 1997, yn ymwneud hefyd â chyfnod Harri Gwynn yn Ysgrifennydd Cyffredinol Eisteddfod Genedlaethol Pwllheli 1955.

Gohebiaeth Harri ac Eirwen Gwynn,

Llythyrau rhwng Harri ac Eirwen Gwynn, [1936]-1944, a ysgrifennwyd yn y cyfnod cyn iddynt briodi yn bennaf, ac wedi hynny, yn trafod materion personol a phroffesiynol.

Gwynn, Eirwen

'Llythyrau eraill',

Llythyrau, [1952]-[1984], yn ymateb i adolygiadau gan Harri Gwynn o weithiau'r gohebwyr, yn Y Cymro yn bennaf. Ymlith y gohebwyr mae Bryan [Martin Davies], Jane [Edwards], Islwyn Ffowc [Elis], Hywel H[arries], Beti Hughes, Isfoel, Bedwyr [Lewis Jones], Bobi [Jones], englyn gan Derwyn [Jones], [R.] Gerallt Jones, Gwilym R. [Jones], J. E. [Jones], John Roderick Rees, Ernest Roberts, Kate Roberts, Selyf [Roberts], Gwilym R. Tilsley, a D. J. Williams (2).

Davies, Bryan Martin

Papurau personol amrywiol,

Papurau, 1924-1992, yn deillio o gyfnod Harri Gwynn yn yr ysgol ac yn y Brifysgol, papurau'n ymwneud â'r mudiad Gwerin, a thorion o'r wasg yn cynnwys teyrngedau iddo.

Teyrngedau,

Torion o'r wasg, 1985-1986, 1992, yn cynnwys teyrngedau a luniwyd gan gyfeillion Harri Gwynn. Ceir torion hefyd yn ymwneud â'r digwyddiad a drefnwyd i'w goffáu gan yr Academi Gymreig a rhaglen y diwrnod, 11 Hydref 1986, ynghyd â llungopi o'r Ddinas, Awst 1955, yn cynnwys portread ohono a chopi o Yr Ŵyl, 1992 (Cylchgrawn Croeso i Brifwyl Aberystwyth, Ceredigion), yn cynnwys erthygl 'Rhyw, sgandal a sbeit' yn ymwneud â helynt Eisteddfod Genedlaethol Aberystwyth 1952.

Cyfieithiadau,

Rhestr o'r caneuon a gyfieithiwyd ganddo o'r Saesneg i'r Gymraeg ar gyfer y gyfres radio 'Cocacabana', 1963, a phapurau'n ymwneud ag ymweliad beirdd o Hwngari â Chymru a drefnwyd gan yr Academi Gymreig yn 1980, gan gynnwys llungopïau o gyfieithiadau o'u gwaith o Modern Hungarian Poetry. Ceir copi hefyd o Dock Leaves, Gaeaf 1952, yn cynnwys cyfieithiad Cyrnol R. C. Ruck 'The Creature'.

Personalia,

Llyfr adroddiadau Harri Gwynn Jones tra'n ddisgybl yn Ysgol Sir y Bermo, 1924-1930, yn cynnwys tystysgrifau addysg, 1928 a 1930, a thystlythyrau, 1936-1948. Ceir hefyd ei gardiau aelodaeth i wahanol gymdeithasau yn y Brifysgol ym Mangor, 1934-1940; tystysgrifau am ennill mewn eisteddfodau i fyfyrwyr, 1931-1932, 1934, a'i bryddest fuddugol 'Y Wledd yng Ngwalas', Caerdydd, 1932; rhestr o'r myfyrwyr a ddewiswyd i fynychu cynhadledd ryngwladol yn Ffrainc yn 1935 gan gynnwys Harri Gwynn; gwahanlithoedd o'i erthygl 'The Llandudno copper mines in the eighteenth century', Bulletin of the Board of Celtic Studies, Tachwedd 1939; Journal of the Royal Society of Arts, Tachwedd 1939, yn cynnwys ei ddarlith 'The Charcoal-Iron Industry'; a 'Pwy ydoedd "Shon Gwialan"?', [Trafodion Cymdeithas Hanes Sir Gaernarfon, 1940].

Results 1 to 20 of 37