Showing 51 results

Archival description
Papurau Zonia M. Bowen (Merched y Wawr),
Print preview View:

Llythyrau gan y BBC,

Llythyrau at Zonia M. Bowen gan Swyddogion y BBC, 1967-1969, gan gynnwys gohebiaeth yn trafod rhaglenni teledu a radio yn ymwneud â Merched y Wawr, ac ymateb y Gorfforaeth i gŵyn gan y Mudiad ynglŷn â rhaglenni Cymraeg yn gyffredinol ar y BBC.

British Broadcasting Corporation.

Cofnodion y Cyngor Cenedlaethol,

Crynodebau o gofnodion Cyngor Cenedlaethol Merched y Wawr, 1967-1975, gan gynnwys manylion am yr hyn a drafodwyd yn ystod cyfarfodydd, megis ethol swyddogion newydd, awgrymiadau ynglŷn â gweithgareddau posibl y Mudiad, a materion gweinyddol ac ari...

Cofnodion y Pwyllgor Gwaith,

Crynodebau o gofnodion Pwyllgor Gwaith Merched y Wawr, 1969-1975, gan gynnwys yr hyn a drafodwyd yn ystod cyfarfodydd, megis ethol swyddogion, awgrymiadau ynglŷn â gweithgareddau posibl y Mudiad, a materion gweinyddol ac ariannol cyffredinol. Yn w...

Papurau amrywiol,

Papurau amrywiol, 1967-2007, yn cynnwys anerchiadau Zonia M. Bowen, 1967-1974; papurau'n ymwneud ag ymddiswyddiad Zonia M. Bowen o'r Mudiad, 1965-2007; a chrynodebau o hanes sefydlu'r Mudiad, 1975-2004.

Ymddiswyddiad Zonia M. Bowen,

Papurau, 1965-2007, a gasglwyd ynghyd gan Zonia M. Bowen yn ymwneud â'r anghydfod ynghylch lle crefydd yng nghyfarfodydd swyddogol Merched y Wawr a arweiniodd at ymddiswyddiad Zonia M. Bowen fel Llywydd Anrhydeddus Cenedlaethol ac aelod o...

Results 1 to 20 of 51