Showing 114 results

Archival description
Papurau Ambrose Bebb,
Print preview View:

'Y Stâr Fach'

Llawysgrif erthygl hunangofiannol yn dwyn y teitl 'Y Stâr Fach' a gyhoeddwyd yn Blodau'r Ffair ym 1954.

Sgriptiau

Mae'r uned yn cynnwys drafftiau llawysgrif a theipysgrif o sgriptiau radio a baratowyd gan Ambrose Bebb.

Personol

Mae'r uned yn cynnwys llawysgrifau rhai o weithiau hunangofiannol Ambrose Bebb, 1941-1954.

Llyfr nodiadau

Mae'r ffeil yn cynnwys llyfr nodiadau wedi ei argraffu tua 1916 ac yn cynnwys yr hyn sy'n ymddangos fel nodiadau ar gyfer ei draethawd MA.

Llyfr nodiadau

Mae'r ffeil yn cynnwys dyfyniadau llenyddol a phenillion o waith Ambrose Bebb. Mae dwy gerdd wedi eu dyddio yn 1929.

Traethawd MA

Copi llawysgrif o'i draethawd MA, 'The Contribution of Wales to the British Empire' a gyflwynwyd am radd ym 1920. Mae'r teitl ar y wynebddalen yn awgrymu iddo gael ei gyflwyno i gystadleuaeth eisteddfodol ar un adeg.

'Eisteddfod Pen-y-bont ar Ogwr 1948'

Mae'r ffeil yn cynnwys copi llawysgrif o araith Bebb yn llywydd y dydd, Eisteddfod Genedlaethol Pen-y-bont ar Ogwr, Awst 1948.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1948 : Pen-y-bont ar Ogwr)

Torion papur newydd

Mae'r gyfres hon yn cynnwys llungopïau o dorion papur newydd yn cynnwys adolygiadau o'i gyhoeddiadau yn bennaf, 1919-1949.

Results 1 to 20 of 114