Dangos 27 canlyniad

Disgrifiad archifol
Papurau Ambrose Bebb, cyfres
Dewisiadau chwilio manwl
Rhagolwg argraffu Gweld:

Llythyrau amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys tri llythyr gan aelodau hŷn o'r teulu at ei gilydd a etifeddwyd gan Bebb, 1898-1908, tystlythyr ar ran Bebb yn llaw T. Gwynn Jones, 1919, llythyr oddi wrth Ambrose Bebb at Francis Gourvil, cyfaill iddo o Finisteth...

Gourvil, Francis

'Canada ac Awstralia ym Marddoniaeth Cymru'

Mae'r gyfres yn cynnwys proflenni yn dwyn y teitl 'Yr Ymerodraeth Brydeinig ym Marddoniaeth Cymru', sef y rhan gyntaf o erthygl mewn dwy ran a gyhoeddwyd yn y Y Genhinen, 1922 a 1924, yn dwyn y teitl 'Yr Ymerodraeth Brydeinig y...

Llythyrau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys y prif rediad o lythyrau gan unigolion amlwg o'r byd academaidd a'r byd gwleidyddol yng Nghymru a Llydaw, yn ogystal â llythyrau oddi wrth gyn-fyfyrwyr Bebb o'r Coleg Normal a oedd yn gwasanaethu yn ...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Dyddiaduron

Mae'r gyfres yn cynnwys dyddiaduron Ambrose Bebb, yn bennaf o'r cyfnod yr oedd yn byw ym Mangor ac yn ddarlithydd ar staff y Coleg Normal. Mae'r dyddiaduron, yn bennaf, yn cofnodi ei fywyd teuluol, ei waith yn ddarlithydd ac awdur, ...

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Traethawd MA

Copi llawysgrif o'i draethawd MA, 'The Contribution of Wales to the British Empire' a gyflwynwyd am radd ym 1920. Mae'r teitl ar y wynebddalen yn awgrymu iddo gael ei gyflwyno i gystadleuaeth eisteddfodol ar un adeg.

Adroddiadau ac areithiau

Mae'r gyfres hon yn cynnwys adroddiad ar yr Ysgol Sul, [?1943], ei 'araith etholiadol' ar gyfer taflen Etholiad Cyffredinol 1945, ac araith Bebb yn llywydd y dydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 1948.

Torion papur newydd

Mae'r gyfres hon yn cynnwys llungopïau o dorion papur newydd yn cynnwys adolygiadau o'i gyhoeddiadau yn bennaf, 1919-1949.

'Y Diwygiad Protestannaidd'

Mae'r gyfres hon yn cynnwys proflenni 'Achosion Cyffredinol', sef y rhan gyntaf o erthygl a ymddangosodd mewn dwy ran dan y teitl 'Y Diwygiad Protestannaidd' yn Y Llenor, 1941.

Hanes yr Achos ym Melinbyrhedyn.

Mae'r gyfres yn cynnwys deunydd wedi ei grynhoi gan Ambrose Bebb ar gyfer 'Hanes yr Achos' ym Melinbyrhedyn ynghyd â chopi llawysgrif o'r gwaith. Er i Ambrose Bebb ysgrifennu hanes y Methodistiaid ym Melinbyrhedyn a Darowen ar ...

Llythyrau gan unigolion anhysbys

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau yn trafod cyhoeddiadau Bebb a'i waith gyda'r capel yn bennaf. Nid yw'r llythyrau hyn wedi eu harwyddo, neu mae'n anodd darllen y llofnodion os cawsant eu harwyddo. Hyd y gellir barnu o...

Yr Argyfwng

Llawysgrifau a phroflenni yn ymwneud â chyhoeddi Yr Argyfwng a gyhoeddwyd yn Llandybïe ym 1956.

'Y March Gwyn'

Mae'r gyfres yn cynnwys llawysgrifau, teipysgrifau a sgriptiau terfynol o gyfieithiad Cymraeg Ambrose Bebb o 'The White Steed', drama gan Paul Vincent Caroll a gyhoeddwyd gan Macmillan ym 1944, [1944]-[1945].

Caroll, Paul Vincent,

Darlithoedd

Mae'r gyfres yn cynnwys dwy yn unig o'i ddarlithoedd Saesneg ar hanes Cymru tra ar staff y Coleg Normal.

Canlyniadau 1 i 20 o 27