Showing 130 results

Archival description
Papurau David Bowen a Ben Bowen,
Print preview View:

Llythyrau oddi wrth Ben Bowen

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau a chardiau post, y mwyafrif o Kimberley a Cape Town, De Affrica, ac eraill o Gymru, wedi eu hysgrifenu at ei frawd ac aelodau eraill o'r teulu yn bennaf, gan gynnwys llythyrau at E. K. Jones a William Mor...

Morgan, William, 1846-1918

Pregethau a nodiadau pregethau

Mae'r ffeil yn cynnwys pregethau, cynlluniau pregethau a nodiadau gan Ben Bowen, gan gynnwys drafftiau o 'Y Lili', 'Duw yn Ateb' a 'Milwr Iesu Grist'; nodiadau o bregethau a glywodd Ben Bowen, 1896-1899, ynghyd â...

Jones, E. K. (Evan Kenffig), 1863-1950

Rhyddiaith

Mae'r grŵp yn cynnwys rhyddiaith yn ymwneud â chrefydd yn bennaf gan gynnwys pregethau ac ysgrifau diwinyddol, 1896-1902.

Capel Bethel, Capel Isel ger Aberhonddu

Mae'r ffeil yn cynnwys teyrnged i David Bowen ar ei gyfraniad i fywyd y capel a'i waith yn golygu Seren yr Ysgol Sul; papurau yn ymwneud â hanes y capel a'r diaconiaid; a dogfen, 1854, yn ymwneud â pherchnogaeth darn o dir o'r ...

Bethel Baptist Church (Llandyfaelog Fach, Wales)

Pregethau

Mae'r gyfres yn cynnwys pregethau Cymraeg a Saesneg, ynghyd â rhestr o'i bregethau, pregethau i'r Chwiorydd, i'r plant ac ar gyfer angladdau, 1905-1954.

Barddoniaeth 1900-1901

Mae'r ffeil yn cynnwys drafftiau a chopi terfynol o 'Y Diwygiwr' ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Merthyr Tydfil, 1901.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru (1901 : Merthyr Tydfil, Wales)

Barddoniaeth 1897

Mae'r ffeil yn cynnwys drafft o 'Durtur y Deffro' a gyhoeddwyd yn 1897 a llyfrau nodiadau yn cynnwys 'Y Ffurfafen'. 'Gardd Gethsemane', 'Yr Iesu a wylodd' a marwnadau.

Cofnodion a chyfrifon amrywiol

Mae'r gyfres yn cynnwys llyfrau cofnodion a chyfrifon Pwyllgor y Pregethwyr Ieuanc, Urdd y Seren Fore, Undeb y Cymdeithasau Cymreig, Undeb Bedyddwyr Ieuanc Cymru a'r 'Aged and Infirm Ministers', 1919-1941.

Pregethau i'r plant

Mae'r ffeil yn cynnwys pregethau i'r plant, `Yr Arglwydd Iesu a'r Plant', `Yr Aelwyd a'r plant' ac `Y Bedyddwyr a'r plant'. Hefyd, ceir yn un o'r llyfrau nodiadau fanylion treuliau cwrdd chwarter rhan u...

Erthyglau Saesneg

Mae'r ffeil yn cynnwys erthyglau Saesneg, megis drafftiau o 'Treorchy', 'Mabon's Day' a 'The qualities of a Sunday school teacher'. Cyhoeddwyd 'Treorchy', 'Mabon's Day' a 'The q...

Results 1 to 20 of 130