Showing 150 results

Archival description
Papurau'r Athro Griffith John Williams
Print preview View:

Papurau'r Athro Griffith John Williams

  • GB 0210 GJWILL
  • fonds
  • [16 gan., hwyr]-1979, gyda bylchau (crynhowyd 1911-1979)

Papurau'r Athro Griffith John Williams (1892-1963), Athro'r Gymraeg, Coleg Prifysgol Cymru, Caerdydd. Yn eu plith ceir ei ohebiaeth, 1911-1962, papurau personol, 1868-1963, cyhoeddiadau a phapurau ymchwil, [1911x1979], ynghyd â chasgliad bach o lawysgrifau a gasglwyd ganddo, [16 gan., hwyr]-[?1939]. Ceir hefyd grŵp bach o bapurau ei wraig, Elizabeth, 1875-1978.

Williams, G. J. (Griffith John)

Llenyddiaeth Gymraeg

Cyhoeddiadau a phapurau ymchwil G. J. Williams, [1911x1963], ar lenyddiaeth Gymraeg, gan gynnwys deunydd perthynol i'r cyhoeddiad Gramadegau'r Penceirddiaid; nifer o ddarlithoedd ac erthyglau; ynghyd ag adysgrifau o lawysgrifau o wahanol ffynonellau a nodiadau amrywiol.

Papurau amrywiol

Deunydd amrywiol perthynol i weithgaredd G. J. Williams fel ymchwilydd, golygydd a darlledwr, gan gynnwys papurau'n ymwneud â Llên Cymru a'r Llenor; llyfryddiaethau; sgyrsiau radio; almanaciau; memorandwm ar hyrwyddo astudiaethau Cymraeg yn ail hanner yr ugeinfed ganrif; a thorion papur.

Y Llenor

Deunydd amrywiol, 1921-1923, yn cynnwys gohebiaeth yn bennaf, yn ymwneud â chyhoeddi cylchgrawn Cymraeg newydd, yn dwyn y teitl Y Llenor, i lenwi'r bwlch a adawyd gan dranc Y Beirniad. Ymhlith y gohebwyr mae W. J. Gruffydd, Henry Lewis ac Ifor Williams.

Torion papur

Torion papur, [1920x1963], yn ymwneud â Iolo Morganwg, llenyddiaeth Gymraeg, crefydd, diwylliant ac addysg yng Nghymru. Yn eu plith ceir un bwndel o dorion, 1954-1956, o ysgrifau 'Cartrefi Cymru' gan Bob Owen, Croesor, yn Y Cymro.

Owen, Bob, 1885-1962

Torion papur

Torion papur amrywiol, 1934-1978, y mwyafrif yn cynnwys cyfeiriadau at genedlaetholdeb, addysg Gymraeg, a chrefydd a diwylliant Cymru. Ymddengys mai torion a grynhowyd gan Elizabeth Williams yw'r rhain, ac yn eu plith mae erthyglau ganddi hi a G. J. Williams ar yr iaith Gymraeg. Ceir hefyd nodiadau ar ddiwylliant, crefydd ac iaith, nifer gan ac yn llaw Elizabeth Williams.

Gohebiaeth a phapurau personol

Gohebiaeth a phapurau personol, 1868-1967, yn cynnwys gohebiaeth gyffredinol a theuluol, dyddiaduron a phersonalia; ynghyd â chyfansoddiadau llenyddol a beirniadaethau gan G. J. Williams ei hun; a phapurau'n ymwneud â Phlaid Cymru.

Llythyrau F-I

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae Syr Idris Foster (3), Francis Gourvil, Richard Griffith ('Carneddog') (2), R. Geraint Gruffydd (3), W. J. Gruffydd (2) a D. B. Hague (4).

Llythyrau D-E

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae J. E. Daniel (3), W. Ll. Davies (7), T. Charles Edwards (7), D. Simon Evans (9), E. Lewis Evans (10), E. Vincent Evans (5), Gwynfor Evans (3) a Robert Evans ('Cybi').

Llythyrau J (Jaffrennou - Jones, J. R.)

Ymhlith y gohebwyr amlycaf mae A. O. H. Jarman (2), R. T. Jenkins (16), Dilwyn John (5), Bedwyr Lewis Jones (2), Bobi Jones (7), D. Gwenallt Jones (24, rhan o un llythyr yn llaw Waldo Williams), E. D. Jones (32), Gwilym R. Jones (3) a Iorwerth Hughes Jones (5).

Results 1 to 20 of 150