Showing 146 results

Archival description
Papurau Iorwerth C. Peate,
Print preview View:

Eisteddfod Caerdydd

Gohebiaeth a thorion papur newydd, 1959, yn ymwneud â'r anghydfod yn dilyn y penderfyniad i wahodd y Frenhines i fynychu Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, 1960. Ymddiswyddodd Iorwerth Peate (Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwaith a chynrychiolydd Lly...

Roberts, Emrys

Rhwng dau fyd

Llythyrau, 1976-1977, yn ymwneud â'r gyfrol Rhwng dau fyd. Darn o hunangofiant (Dinbych, 1976), gan gynnwys rhai oddi wrth David Jenkins; a Kate Roberts; ynghyd ag adolygiadau o'r llyfr.

Jenkins, David, 1912-2002

Llythyrau S

Llythyrau, 1923-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Stewart Sanderson (24); Anders Sandvig; H. N. Savory (2); R. U. Sayce; Elfyn Scourfield (yn cynnwys geirda gan Iorwerth Peate); Glyn Simon (2); Robin Simon (2); P. Smith (3); Alf Sommerfelt (11); Ax...

Sanderson, Stewart

Papurau amrywiol

Papurau amrywiol, 1933-1968 a 1971, yn ymwneud ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Werin Cymru. Maent yn cynnwys papurau yn ymwneud â'r Pwyllgor Celf ac Archaeoleg; y cynllun i wahanu Amgueddfa Werin Cymru o Amgueddfa Genedlaethol Cy...

Fox, Cyril, Sir, 1882-1967

Coryglau

Gohebiaeth, 1938, rhwng Iorwerth Peate a F. C. Llewellyn, Cenarth, ynglŷn â'i gyfraniad i raglen radio am 'Y Coryglwr'; a thoriad o'r Tyst, 1933, 'Hen alwedigaeth yr afon. Y cwrwgl a physgotwyr Dwylan Tywi'.

Llewellyn, F. C.

'Past in the present'

Gohebiaeth, 1965-1967, yn ymwneud â'r gyfrol arfaethedig 'Past in the present' i'w chyhoeddi gan Penguin Books, yn cynnwys llythyrau gan Glyn Daniel (3), a drafftiau o lythyrau gan Iorwerth Peate; ynghyd â chopi o'r cytund...

Daniel, Glyn Edmund

Papurau llenyddol

Llythyrau ac adolygiadau yn bennaf, ynghyd â theipysgrifau, llawysgrifau, a phapurau perthnasol, 1911-1983, yn ymwneud â gweithiau llenyddol Iorwerth Peate. Yn ogystal, mae'r gyfres yn cynnwys anerchiadau, darlithoedd a sgyrsiau radio ganddo,...

Swydd Curadur Amgueddfa Werin Cymru

Ceisiadau am swydd Curadur, 1970, yn cynnwys tystlythyrau. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys copïau o'r cynigion a basiwyd gan Lys a Chyngor Amgueddfa Genedlaethol Cymru, ynghyd â thysteb i Iorwerth Peate ar ei ymddeoliad.

Personau

Teipysgrif, 1982, yn cynnwys llungopïau o ysgrifau, o'r gyfrol Personau (Dinbych, 1982); ynghyd â llythyr, 1983, gan y cyhoeddwyr at Nansi Peate ynglŷn â'r gyfrol.

Achos 1941

Gohebiaeth, 1939-1942, yn ymwneud ag achos Iorwerth Peate yn wrthwynebydd cydwybodol, yn cynnwys llythyrau gan Idris Bell (8); E. N. Bennett (2); Henry Bird; E. G. Bowen; Aneirin Talfan Davies (7); Clement Davies (llythyr at Robert Evans, Llanbryn...

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879

Llythyrau amrywiol: 1933-1953 a 1970

Llythyrau, 1933-1953 a 1970, a gyfeiriwyd at Iorwerth Peate yn yr Adran Ddiwylliant Gwerin, gan gynnwys rhai oddi wrth Alun Oldfield Davies; J. Glyn Davies; Nan Davies (3); D. Owen Evans; Gwynfor Evans (4); J. C. Wynne Finch; R. M. Fleming (2); Ll...

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Amryw

Gohebiaeth, torion o'r wasg a nodiadau yn bennaf, 1929-1941 a 1973, yn ymwneud ag amryw o destunau. Yn eu plith mae'r torion 'Llen Gwerin Morgannwg. Marw, angladdau a chladdu', 1929, a 'Clapio a hel wyau'r Pasg',...

Roberts, Gomer Morgan

David Peate

Papurau yn ymwneud â David Peate yn bennaf, 1848-1901 a 1949, gan gynnwys rhediad helaeth o'i ddyddiaduron, 1848-1895, ynghyd â chyfrifon, llyfr nodiadau, llythyrau ato, a chyfrol yn ymwneud â Chapel Llanbrynmair. -- Mae'r dyddiaduron cy...

Peate, David, 1831-1896.

Gwahanglwyf

Llythyrau a thorion o'r wasg, 1974, yn eu plith rhai oddi wrth George C. Boon (2); O. A. W. Dilke; a Don R. Brothwell. Yn ogystal ceir erthygl gan Iorwerth Peate, 'The antiquity of leprosy in Wales', ynghyd â llungopïau o ddwy erthy...

Boon, George C.

Llythyrau J

Llythyrau, 1928-1982, gan gynnwys rhai oddi wrth Kenneth Jackson (3); M. Auronwy James; A. O. H. Jarman (2); David Jenkins (15); J. Geraint Jenkins; R. T. Jenkins (18); Dilwyn John (13); W. Goscombe John (4); Herbert Lloyd-Johnes (25); Cynan (7); ...

Jackson, Kenneth Hurlstone, 1909-1991

Llythyrau R

Llythyrau, 1910-1981, gan gynnwys rhai oddi wrth Alwyn D. Rees (4); D. Ben Rees (2); Gwynfil Rees, ynghyd â cherdd ganddo; Richard Rees; Thomas Rees; Timothy Rees; William Rees (5); Nia Rhosier (5); Prosser Rhys (4, ynghyd â llawysgrif o deyrnged ...

Rees, Alwyn D.

Results 1 to 20 of 146