Showing 205 results

Archival description
Papurau D. Tecwyn Lloyd,
Print preview View:

Rhodd 2000,

Gohebiaeth yn bennaf, 1926-1989. Mae nifer helaeth o'r llythyrau'n deillio o'i gyfnod yn olygydd y cylchgrawn Taliesin, 1965-1987. Ceir hefyd lythyrau, 1951-1952, a dderbyniodd tra'n Gymrawd Ymchwil yn Rhufain; papurau'n d...

Llythyrau A-J,

Ymhlith y gohebwyr mae Cynan (1); Cassie Davies (1); T. I. Ellis (3); a G. G. Evans (5).

Cynan, 1895-1970.

Llythyrau A-E,

Ymhlith y gohebwyr mae Euros Bowen (1); Bryan Martin Davies (1); Cassie Davies (5); Jennie Eirian Davies (5); Pennar Davies (1); Hywel Teifi Edwards (5); Islwyn Ffowc Elis (2); G. G. Evans (20); Gwynfor Evans (3); a Meredydd Evans (6).

Bowen, Euros.

Llythyrau K-M,

Ymhlith y gohebwyr mae Alan Llwyd (5); Derec Llwyd Morgan (3); Dyfnallt Morgan (1); a Prys Morgan (4).

Llwyd, Alan.

Llythyrau W,

Ymhlith y gohebwyr mae Harri Webb (1); D. J. Williams (3); Glanmor Williams (1); J. E. Caerwyn Williams (3); R. Bryn Williams (3); a T. H. Parry-Williams (12).

Webb, Harri, 1920-

Papurau amrywiol,

Ymhlith y papurau ceir copi teipysgrif o'r deyrnged, 1970, a luniwyd gan y Parch. Robin Williams yn dilyn marwolaeth John Lloyd, tad D. Tecwyn Lloyd, a phenillion a luniodd D. Tecwyn Lloyd er cof am Bob Roberts, Tairfelin, [1951].

Llythyrau A-E,

Llythyrau, [1943]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae Euros [Bowen], Cynan (4), John Cule (2), Catrin Daniel (4), Cassie Davies (4), Pennar [Davies], Alun Talfan Davies, Aneirin Talfan Davies (4), Ifan ab Owen Edwards, Meredydd Evans (4), Alun R. Edwar...

Bowen, Euros.

Llythyrau J-M,

Llythyrau, [1937]-[1965]. Ymhlith y gohebwyr mae Bobi Jones (5), Gildas [Jaffrennou] (17), Bedwyr L[ewis] Jones (4), David Jenkins, J. R. Jones (2), Gwenallt Jones (3), Thomas Jones (2), Gwyn [Erfyl] (3), A. O. H. Jarman (2), Selwyn Jones (3), Gwe...

Jones, Bobi, 1929-2017

Llythyrau A-J,

Llythyrau, [1978]-1992. Ymhlith y gohebwyr mae Geraint Talfan Davies, Aled [Lloyd Davies] (2), Rhian Davies (4), W. Beynon Davies, Islwyn [Ffowc Elis], Hywel [Teifi Edwards] (3), R. Alun Evans, Eirwen Gwynn (3), [Meredydd Evans] (4), [R.] Geraint ...

Davies, Geraint Talfan.

Llythyrau P-W,

Llythyrau, [1956]-[1970]. Ymhllith y gohebwyr mae Tom [Parry] (6), T. H. P[arry]-W[illiams] (13), W. W. Price (2), Gwynedd O. Pierce, Iorwerth [Peate] (5), Caradog [Prichard], Eigra Lewis Roberts (7), Melville Richards, Kate Roberts (2), John Rowl...

Parry, Thomas, 1904-1985

Personalia,

Papurau, [1906]-1992, yn adlewyrchu'i ddiddordeb mewn hanes teulu, ynghyd â thystysgrifau teuluol, adroddiadau ysgol a phapurau'n ymwneud â'i radd Doethur mewn Llenyddiaeth, 1990.

Hanes teulu,

Ymchwil achyddol 'Llinach Llwydiaid Defeity', ynghyd â llythyrau oddi wrth berthnasau yn yr Unol Daleithiau, ac oddi wrth Nesta Wyn Jones; llungopi o ewyllys Siôn Llwyd, Cwmpenanner, 1690, ac adysgrif ohoni; astudiaeth 'Dyriau Diwio...

Jones, Nesta Wyn.

Tystysgrifau,

Tystysgrifau, 1914-1992, gan gynnwys tystysgrif geni Tecwyn Lloyd, 1914, tystysgrifau priodas, 1955 a 1984, tystysgrif marwolaeth Frances Lloyd, 1980, a Tecwyn Lloyd, 1992.

Adroddiadau ysgol,

Ei adroddiadau ysgol tra'n ddisgybl yn Ysgol Ramadeg y Bala, 1927-1933, ynghyd ag adroddiad a dderbyniodd yn Ysgol y Cyngor, Llawrybetws, 1927.

Tystysgrifau,

Tystysgrifau, 1927-1938, gan gynnwys rhai arholiadau'r Ysgol Sul, am ennill gwobrau llenyddol yn Eisteddfod Myfyrwyr Colegau Bangor, 1937, ac am lwyddo mewn arholiad cwrs ymarfer dysgu, 1938.

John Lloyd 1886-1970,

Teyrnged brintiedig y Parch. Robin Williams i dad D. Tecwyn Lloyd (Llandysul, 1970), ynghyd â thaflen ei angladd, 1 Mehefin 1970. Ceir hefyd anerchiad John Lloyd, 'Y Beibl yng ngolau beirniadaeth ddiweddar', ar gyfer cyfarfod misol yn Nw...

Williams, Robin, 1923-

Results 1 to 20 of 205