Fonds GB 0210 HCJONS - Hywel Ceri Jones Papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 HCJONS

Teitl

Hywel Ceri Jones Papers

Dyddiad(au)

  • 1971-2022 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

3 small boxes; 0.027 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Donated by Hywel Ceri Jones; Penarth, per Cynog Dafis; August 2022.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The archive comprises speeches, papers and presentations, 1973-1999, on educational issues given by Hywel Ceri Jones, mainly while he was an official with the European Commission with responsibility for education and training. A list of speeches is included in box 1.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

All material has been retained.

Croniadau

Accruals are not expected.

System o drefniant

Arranged into 3 files by date.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Hywel Ceri Jones Papers.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

994292001602419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Robert Phillips. The following sources were used in the compilation of this description: Material in the Hywel Ceri Jones Papers

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig