Hymns, Welsh -- 18th century.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Hymns, Welsh -- 18th century.

Equivalent terms

Hymns, Welsh -- 18th century.

Associated terms

Hymns, Welsh -- 18th century.

13 Archival description results for Hymns, Welsh -- 18th century.

13 results directly related Exclude narrower terms

Barddoniaeth; doethineb Catwg Ddoeth,

A composite volume containing transcripts of prose and verse items in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). Pp. 1-80 contain transcripts of Welsh poems, almost entirely 'englynion', by, or attributed to, Llywelyn ab Rhosser 'o Sainffag[an]', Dafydd Llwyd Mathew, Dafydd ap Siencyn Fynglwyd, Richd. Watcins, vicar Llanellen, Thomas Llywelyn 'o Regoes', Llywelyn Thomas, Edwd. Dafydd 'o Fargam', Siôn y Cent, Siôn Morys 'o Lanfabon', Thomas Lewys 'o Lechau', Rhys Brychan, Hywel Bwr Bach, Huw Cae Llwyd, Dafydd Benwyn, Iorwerth Fynglwyd, Morys Cyffin, Hopcin Thomas 'o Faglan', Rhaff ab Rhobert, Siôn Tudur, Gwerfyl Mechain, Rhobert Cludro, Tudur Aled, Dafydd ap Edmwnd, Hywel ap Syr Matthew, Bleddyn Siôn 'o Lancarfan', Hywel Llwyd, Dafydd ap Gwilym, Siôn Philip 'o Hendrewaelod', Lewys Morys, Dafydd, abad Margam, Dafydd Dafies 'o Gastell Hywel', Iolo Morganwg, Huw Llwyd Cynfel, Siôn Cydewain, Llawdden, Syr Lewys Mochnant, Lewis Môn, Roger Cyffln, Syr Ifan o Garno, Wiliam Byrchinsha, Ednyfed Fychan, Cwnin Brydydd, Twm Siôn Catti, Lewys Morganwg, Rhys Brydydd, ? Lewys Glyn Cothi, Dafydd Nanmor, Jenkin Richards 'o Flaenau Gwent', Ieuan Gethin ab Ieuan ab Lleision, Siôn Brwynog, William Cynwal, Richard Huws, Dr. Morgan, esgob Llanelwy, Lewys Powel, William Middelton, Hopcin Tomas ab Einiawn, Elis Drwynhir, Harri ap Thomas ap Wiliam 'o'r Ddiserth', Grufydd Hiraethog, Morys Dwyfech, Owain Gronw, Hywel ap Rhys, Syr Lewys Gethin, Richard Cynwal, Roger y Gwydd, Edmwnd Prys, Dr. R. Davies, esgob Ty Ddewi, Rhys Cain, Huw Roberts Llun, Rhisiart Iorwerth 'o Langynwyd', ? Huw Ednyfed, Einion ap Dafydd Llwyd, Rhydderch Roberts, Syr Lewys y defaid, Syr Lewys Anwyl, Robert ab Han, Syr Ieuan Brydydd, Syr Owain ap Gwilym, Catherin ferch Howel, Wiliam Llyn, Owain Gwynedd, Dafydd Alaw, Evan Llwyd Sieffre, Morgan ap Huw Lewys, Robert Dafydd Llwyd, Wiliam ap Hywel ap Tomas, Morys Parri Llen, Ifan Siôn 'o Wedir', and Sils ap Siôn, and other unattributed poems. The inscriptions on p. 81 and p. 83 and the note on p. 82 appear to indicate that they were intended as cover and 'title-page' respectively for a home-made booklet containing a corpus of 'englynion' by Jenkin Richards of Blaenau Gwent, co. Monmouth, extracted mainly 'o Lyfrau Harri Siôn o Bont y Pwl a Llyfr ym Meddiant Rhys Thomas, Argraffydd o'r Bont Faen ym Morganwg', but only four 'englynion', presumably meant to be attributed to this poet, follow on p. 84. Pp. 91-198 contain miscellaneous items including 91-2, notes headed 'On the oldest places of Christian Worship in Wales'; (continued)

93-7, 105-06, notes, generally derogatory, on the character and literary and metallurgical activities of Lewis Morris; 100- 04, notes on 'Welsh Ideas of Celibacy'; 122-8, a transcript of thirty 'englynion' entitled 'Ymatreg Llywelyn a Gwrnerth' attributed to Tysiliaw fab Brochwel Ysgithrawc; 130, a note relating to an 'eisteddfod' held at Y Pil (Pyle, co. Glamorgan), 1740; 131- 41, notes relating to 'singing to the harp', the 'bardd telyn', carol and 'alsain' verse, the adapting of verse to music, etc.; 147-62, transcripts of 'englynion' attributed to Rhobert, Tywysog Norddmanty, Morys Kyffin, Wm. Byrchinsha, and Gutto'r Glyn, extracts from the works of various Welsh poets, etc.; 167, a version of William Midleton's introductory epistle [to his Bardhoniaeth neu brydydhiaeth, y llyfr kyntaf (Llundain, 1593)] copied 'Ex Vol. 40. Mr. Panton' [i.e. Panton MS.40 now NLW MS 2008]; 168-9, five stanzas of a hymn tune attributed to Elis Wynn; 169, a transcript of two 'englynion' attributed to Dr. [John] Davies; 171, a list of the commotes and hundreds of Glamorgan copied from '68. P.P.' [i.e. Panton MS 68 now NLW MS 2034]; 175-88, an alphabetical list of Welsh bards 'o Lyfr D'dd Ddu o'r Eryri'; and 188-98, miscellanea including transcripts of 'englynion' attributed to Siôn Mawddwy, Ieuan Tew, William Philip, and D[afydd] ab Gwilym, miscellaneous triads, genealogical data relating to various Welsh bards and Syr Rhys ap Thomas, etc. Pp. 207-390 (previously paginated 1-184) contain a collection of maxims, proverbs, triads, sayings, etc., attributed to Cattwg Ddoeth and described on a 'title-page' to the section ( p. 199) as 'Llyma Ddoethineb Cattwg Ddoeth o Lancarvan' and in a concluding note (p. 390) as 'Llyfr y cyntaf y Gwyddfardd Cyfarwydd'. In a note on the aforementioned 'title-page' (p. 199) Edward Williams claims to have transcribed this collection in 1799 from a manuscript in the possession of Siams Thomas of Maerdy Newydd, co. Glamorgan. Preceding and following the actual text of the collection are transcripts of a prefatory letter dated 1685 (pp. 201-06) and of the concluding note already referred to (p. 390) both of which are attributed to the Glamorgan scribe and copyist Thomas ab Iefan of Tre Bryn as compiler of the manuscript from which Edward Williams was allegedly copying (see TLLM, t. 172; IM, tt. 291-4). Pp. 391-477 contain a transcript of a collection, in alphabetical order, of over three thousand Welsh proverbs attributed to Cattwg Ddoeth ('Llyma Ddiarhebion Cattwg Ddoeth . . . sef yw hwnn Ail Lyfr y Gwyddfardd Cyvarwydd'). This collection, according to the aforementioned note at the end of the preceding section (p. 390) attributed to Thomas ab Iefan, had been compiled by the said Thomas from various sources and formed a continuation of the previous section. Edward Williams's claim with regard to the Siams Thomas volume is probably intended to apply to the contents of pp. 391-477 as well. The contents of pp. 199-390 have been published in The Myvyrian Archaiology of Wales . . ., vol. III (London, 1807), pp. 1-99.

Extracts from the scriptures; rules of the South Wales Unitarian Society; etc.

Miscellaneous papers, home-made booklets, etc., containing various items in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. A considerable part of the volume is devoted to extracts from the Old and New Testaments in English and Welsh (sometimes grouped together as illustrative of specified ideas or subjects - 'Iesu Grist yn Ddyn', 'Iesu Grist yn ddarostyngedig i'r Tad', 'Aberth Crist', 'Divine Unity', etc.) and lists of textual references from the two Testaments grouped under headings such as 'Mab Duw', 'Mab y Dyn', 'Meibion Duw', 'Iachawdwriaeth', 'Satan', 'Yspryd Glân', 'Crist', and similar topics. Other items in the volume, pagination in brackets, include a transcript of an 'englyn' (this item possibly in the hand of Edward Williams's son Taliesin Williams) and an extract from [William] Warrington [: The History of Wales] relating to the Welsh in the time of Giraldus Cambrensis (10-11); a list in Welsh of the rules of the South Wales Unitarian Society ('Rheolau a Threfniadau Cymdeithas Dwyfundodiaid Deheubarth Cymru a gyttunwyd arnynt gan Henuriaid y Gymdeithas yn eu Cyfarfod Cyffredinol yn y Gelli Onnen ym Morganwg arddydd Gwener yr wythfed o Fis Hydref yn y Flwyddyn 1802') with an introductory note on the aims of the society (159-74); a list of the names of people ? connected with, or members of, the aforementioned Unitarian Society (175-7); a brief list of expressions or sayings in Welsh attributed to Charles Winter [Arminian Baptist] minister at Craig Fargod [co. Glamorgan] (178); a small, home-made booklet inscribed on the outside cover (203) 'Hints for a New Modification of the Rules of the South-Walian Unitarian Society, 1816', the rules themselves bearing the superscription (205) 'Rules of the S[outh] Walian Churches of Unitarian Christians coassociated for the purposes of restoring what appears to them to be the undebased Religion of Jesus Christ by an attempt to institute an Apostolical Ministry and for the diffusion of Religious and Moral knowledge by the distribution of Books' (203-18); transcripts of an unattributed 'englyn' and of five stanzas of a Welsh hymn (228); a draft version of the religious booklet published by 'Cymdeithas Dwyfundodiaid Deheubarth Cymru' under the title Holiadur neu Addysgiadau Cyffredin, Hawl ac Atteb, yn Athrawiaethau a Dyledswyddau Crefydd . . . (Merthyr Tydfil, 1814), being a translation by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg', who describes himself as 'Bardd Cymdeithas Dwyfundodiaid Deheubarth Cymru', of the second edition of a work by J[ohn] P[rior] Estlin, possibly that author's General Instructions in the Doctrines and Duties of Religion (230- 57); draft versions of the words of six Welsh hymns, versions of five of which appear in an appendix to the aforementioned booklet called Holiadur neu Addysgiadau Cyffredin . . . (257-61); another version of the rules of the South Wales Unitarian Society to be found on pp. 159-74 above having the slightly variant title 'Rheolau a Threfniadau Cymdeithas Dwyfundodiaid Deheubarth Cymru yr honn a ymgorpholwyd ddydd Gwener yr wythfed o Fis Hydref 1802' and an extended introduction, and being followed by a list of six names, including that of Edward Williams himself, headed 'Cyfeistedd 1802', and a further list of forty-one names being those of the principal members ('prif aelodau') of the society (274-98); (continued)

Notes relating to public meetings for the purpose of religious exercises, religious discipline, etc . (310-14); incomplete critical observations on the content and poetic form of a collection of hymns by T. Evans ['Tomos Glyn Cothi'] i.e. [ Thomas Evans: Cyfansoddiad o Hymnau wedi cael eu hamcanu at Addoliad Cyhoeddus ag yn enwedig at Wasanaeth Undodiaid Cristianogol (Caerfyrddin, 1811)] (321-3); another version in Welsh of the rules of the South Wales Unitarian Society (326-38); a draft version of a letter addressed, by inference, by Edward Williams ('Iolo Morganwg') to the bishop of St. David' s referring to one of the recipient's predecessors 'Bishop [Samuel] Horseley, the cursing and swearing Horseley', the said bishop's attack on the Unitarians ('he began to cudgel the South Walian Unitarians . . . huge host of Unitarian hunters'), the stand made by the Unitarians, their formation of 'the first professedly Unitarian Congregation', the writer's sympathy for the cause, his conception of 'the idea of a Southwalian Unitarian Society for the promotion of genuine Christianity by the distribution of Books', the first annual meeting of the said society in 1802 ('18 individuals'), the growth of the society, etc. (342-5); the words, six stanzas, of a Welsh psalm tune (347); miscellanea including extracts from The Monthly Review [November 1802], The Monthly Register, November 1802, the Bishop of Landaff's charge [to the clergy], 1802, and ? The Crit[ical] Review, 1802 (350-56); transcripts of three stanzas of Welsh religious verse by [Edward Williams] 'Iolo Morganwg', an 'englyn' attributed to Wm. Moses, and three further stanzas of verse (two in Welsh and one in English) attributed to the said Wm. Moses (362-4); another version in Welsh of the rules and regulations of the South Wales Unitarian Society drawn up at a general meeting held at Gelli Onnen, co. Glamorgan, 7 October 1802 (vide above where the date is given as 8 October) (366-84); an undated list of 'Subscribers to the Unitarian Society' ? in Aberdare, Romney, and Merthyr [co. Glamorgan] (413-14); a list of fifteen topics under the superscription 'Scriptural Researches. By Edward Williams' (422); briefer versions in Welsh of eight of the rules of the aforementioned South Wales Unitarian Society with a list of the names of members and their subscriptions (426-31); further notes relating to the South Wales Unitarian Society (434-41); notes headed 'Paham yr ydwyd yn Gristion' (442- 5); ? a copy of a proposed title-page for an intended pamphlet on the existence of the devil by Edward Williams under the title 'Scriptural Researches No. 9' (450); and an incomplete English version of the introduction or preface to the rules of the aforementioned South Wales Unitarian Society (458-62).

Hymns and hymn-tunes,

  • NLW MS 22023A.
  • File
  • [c. 1777-1793].

A notebook containing hymns and hymn-tunes, [c. 1777-1793].

'Prif Ddifyrrwch y Cymro',

A holograph collection of 'cywyddau' and 'englynion' and other verse by John Williams entitled 'Prif Ddifyrwch y Cymro: Llyfr Cywyddau Duwiol a diddanol o waith John Williams, MDCCLXIII'; with a further collection beginning imperfectly, with the fifth item written in 1764; and loose sheets containing 'Hymn i'w chanu yn amser cynhaiaf', 'Ystyriaeth ar oes dyn, ar y pedwar mesur ar hugain' (ten only included), and 'Carol Plygain ar y Fedle-Fawr, 1796'.

John Williams.

Recipes,

  • NLW MS 11896D.
  • File
  • [1650x1899].

An imperfect manuscript of the second half of the seventeenth century containing medical and culinary recipes based partly on printed sources (e. g., John Gerard: The Herball . . ., 1597), together with a few eighteenth century additions including recipes, stanzas of a Welsh hymn, and musical scores.

Tune book,

Tune book, late eighteenth century, containing psalm-tunes and some hymn-tunes, with some accompanying words in Welsh. Accounts and memoranda added, late eighteenth and early nineteenth centuries (ff. 51-62), including 'prophwydoliaeth Myrddin wedi ei chyfansoddi ar fesur cerdd yn y flwyddyn 1668' (f. 51), and 'the account of the stems that I have made in the work of Careg y mwyn December 1790' (ff. 60 verso-1).

Tune book,

Tune book, first compiled by 1796, containing psalm-tunes, hymn-tunes and anthems, including items attributed to John Williams, Dolgellau (ff. 6 verso-7, 11 verso-12, 17 verso-18), William Wilson (ff. 1 verso-3, 4 verso-5, 7 verso-9 verso, 10 verso-11, 12 verso-13, 16 verso-17, 19 verso), David Harris, Carno (ff. 5 verso-6), Robert Griffith, Caernarfon (ff. 13 verso-14), and Lewis Morris (f. 21 (defective) and inside back cover); accompanying words in Welsh where given.

Tune book,

Tune book, first compiled in the late eighteenth century, containing 18th century psalm-tunes and hymn-tunes, notes on music, words of psalms and hymns (mostly in Welsh), and accounts and memoranda. The tunes include 'Raged or Reged', 'Anhawdd ymadael' and 'Plygiad y Pedol fach' (f. 4 verso), 'Sybylldir' (f. 20 verso), and 'Brodyr' (f. 23). The volume was in the possession of the Richards family, Darowen, by 1803.

Tune book,

Tune book, first compiled in the 1730s but with later additions, containing psalm-tunes and hymn-tunes, preceded by the texts of various hymns and psalms in Welsh and English.

Tune book,

A tune book, first compiled in the late eighteenth century, but bearing dates between 1786 (f. 33 verso) and 1858 (f. 19) and containing hymn-tunes, psalm-tunes and anthems, with some accompanying words in Welsh and English.

Tune book,

Tune book, first compiled in the late eighteenth century, of the Reverend J. Lloyd, Tal-y-bont, containing psalm-tunes attributed to William Wilson (f. 52), John Williams ('Ioan Rhagfyr', 1740-1821), Dolgellau (ff. 4 verso-6) and others, together with hymn-tunes and anthems, copied between 1790 and 1820, with some accompanying words in English and Welsh. Amongst the tunes is the 'Song of the 3 Holy Children' (f. 46 verso-7). Additions to the original volume include ff. 83-91, written c. 1818-1819 (cf watermark, and f. 89) and ff. 92-7, written c. 1832 (watermark).

Tune book,

A miscellaneous collection of hymn-tunes, psalm-tunes and anthems, most attributed to Welsh composers, probably first compiled in the early nineteenth century but with manuscript and printed additions up to c. 1900 (watermarks 1817 (f. 34), 1825 (f. 59), 1829 (f. 73), 1835 (f. 27); ff. 41, 45 are printed), and including works attributed to John Williams, Dolgellau (ff. 8, 10 verso-12 verso, 40 verso) and Evan Davies, Llanymddyfri (ff. 25 verso-6). Accompanying words, where present, are in Welsh.

Barddoniaeth,

Miscellaneous poems, [c. 1859]-[1940s], including a hymn attributed to Siarl Marc, written in a mid-nineteenth century hand; two carols [watermark 1859], one of which is by Thomas Hughes, Llanllyfni, Caernarvonshire; an anonymous ballad, entitled 'Explosion gwaith powdwr Penrhyndeudraeth'; a cywydd entitled 'Chwefror', [c. 1917], by J. R. Morris, Liverpool, together with an awdl, probably by the same author, entitled 'Y Nos'; and a Welsh translation, [?1940s], by T. Ifor Rees of Edward Fitzgerald's The Rubáiyát of Omar Khayyámm, with a covering letter, 1948, from Rees in Bolivia.