Fonds GB 0210 GLYNM - Glyn Mathias Papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 GLYNM

Teitl

Glyn Mathias Papers

Dyddiad(au)

  • 1967-2022 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 large box; 0.029 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Donated by Glyn Mathias, Brecon, January 2024.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers and publications created and collected by Glyn Mathias in the course of his career related to his career in journalism including his role in broadcasting from the UK Parliament, along with his work for OFCOM, Dwr Cymru and the Electoral Commission.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

All material has been retained. 1 VHS tape has been transferred to the National Library of Wales Screen and Sound Archive.

Croniadau

Accruals are not expected.

System o drefniant

The papers were arranged by Glyn Mathias into 17 files prior to transfer to the National Library of Wales.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Glyn Mathias Papers.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

995067807302419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Rob Phillips (February 2024). The following sources were used in the compilation of this description: Papers in the Glyn Mathias Papers Papers, Wikipedia website (9 February 2024), Raising an Echo; Autobiography of Glyn Mathias Y Lolfa, Talybont) 2014.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig