Englyns

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Englyns

Equivalent terms

Englyns

Associated terms

Englyns

31 Archival description results for Englyns

31 results directly related Exclude narrower terms

Achau a barddoniaeth

Pedigrees of North Wales families copied by Jonathan Jones, Caernarfon and others from collections made by Owen Gruffydd, Llanystumdwy, together with cywyddau and englynion by Owen Gruffydd, Robert ap Rhys Wyn, Thomas Prys and Wiliam Llyn.

Anterliwt Thomas Williams

A manuscript containing an incomplete interlude which has been identified as a part of 'Mynegiad yr Hen Oesoedd ...' by Thomas Williams, merchant-tailor of Talybont, Caernarvonshire, and others (London, 1761); Thomas Williams's manuscript also contains englynion, carols and triads.

Barddoniaeth

'Englynion', etc., by John Jones ('Tegid'), Evan James, Robert Davies ('Bardd Nantglyn'), Walter Davies, Hugh Hughes ('Y Bardd Coch'), Roger Wynn, Richard Jones ('Gwyndaf Eryri'), etc., and miscellaneous notes by Walter Davies.

'Barddoniaeth'

Cywyddau and englynion by Morus ap Rhisiart Morus, Robert Hughes ('o Geint bach'), Lewis Morrus, Evan Evans, William Wynn (Llangynhafal), Llywarch Hen, Mabclaf ap Llywarch, Elaeth, Sion Powel, and anonymous writers; a letter by Evan Evans; triads, pedigrees, and notes.

Barddoniaeth

'Cywyddau' by Edwart ap Raff, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Huw ab Elis, Robert ab Ieuan ap Tomos, Humphrey Thomas Gruffudd, Sion Phylip, Tomos Penllyn, Maredudd ap Rhys, Wiliam Llyn, Sion Tudur, Rhys Cain, Morys Cyffin, William Byrchinshaw, Robin Clidro, Morys ab Ieuan ab Einion, and Guto'r Glyn; 'englynion' transcribed by Edward Lloyd in 1747 from 'Llyfr Maelor'; and fragments of hymns by William Williams (Pantycelyn) and others.

Barddoniaeth

Transcripts by Walter Davies of englynion and other poems, mainly from a manuscript of Margaret Davies, Vron Wion, and miscellanea.

Davies, Walter, 1761-1849

Barddoniaeth

Carols and other poems by John Thomas (Pentrefoelas), Thomas Edwards (Twm o'r Nant), Jonathan Hughes, Richard Pryce, Walter Davies, Humphrey Jones, and Lewis Evans (Pengwern); englynion; and miscellanea written mainly by Walter Davies and including an alphabetical catalogue of precious stones and metals.

Barddoniaeth

A seventeenth century transcript of 'cywyddau' and 'awdlau' by Huw Machno, Dafydd ap Gwilym, Sion Cent, Sion Tudur, Dafydd Nanmor, Iolo Goch, Tudur Penllyn, Guto'r Glyn, Tudur Aled, Ieuan Deulwyn, T[h]om[a]s Derllys, Robert Leiaf, Wiliam Llŷn, Sion Brwynog, Robin Ddu, Gruffudd Hiraethog, Lewis Daron, Owain Waed Da, Hywel Cilan, Dafydd ab Edmwnd, Rhys Goch Eryri, Sypyn Cyfeiliog, Lewis Glyn Cothi, Iorwerth Fynglwyd, Ieuan ap Tudur Penllyn, Lew[y]s Morganwg (Llywelyn ap Rhisiart), Deio ab Ieuan Du, Bedo Brwynllys, Wiliam Cynwal, Huw Arwystli, Mor[u]s Dwyfech (Morus ap Dafydd ab Ifan ab Einion), Bedo Phylip Bach, Sion Phylip, Maredudd ap Rhys, Lew[y]s Môn, Ieuan ap Gruffudd Leiaf, Richard Phylip, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Ieuan ap Rhydderch ab Ieuan Llwyd, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Llywelyn ap Gutun [ap Ieuan Lydan], Sion ap Robert ap Rhys, Dafydd Benfras, Bleddyn Fardd, Edmwnd Prys, Gwilym ab Ieuan Hen, Syr Dafydd Trefor, Gruffudd Phylip, Ifan Llwyd (Gwaun Eingian), Edwart Ifans and Rhys ap Robert ap Hywel; 'englynion'; a vocabulary of old Welsh words; genealogies of the Lloyd family of Dulassau, etc.

'Barddoniaeth a rhyddiaith'

Transcripts of cywyddau and englynion by Sion Tudur, Edward ap Raff, Wiliam Cynwal and others; an abbreviated version of Hystoria Lucidar (cf. Lanstephan MS. 117 and Mostyn MS. 144); lives of Saints Margaret and Catherine; Trioedd Taliesin; and an index of contents by Lewis Morris.

Barddoniaeth, &c.,

'Cywyddau', 'englynion', etc., by Richard Cynwal, Huw Machno, Simwnt Fychan, Thomas ab Ieuan, Watcyn Clywedog, Evan Chweliriog, Rhees bwlch y llech, Sion Tudur, Guto'r Glyn, Gutun Owain, Tudur Aled, Morys ap Hywel ap Tudur, John Kynvric, Iolo Goch, Syr Dafydd Trefor, Wiliam Ll?n, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Wiliam Cynwal, Gruffudd Hiraethog, Morys ab Ieuan ab Einion, Sion Phylip, Maredudd ap Rhys, Edwart ap Rhys, Dafydd ap Gwilym, Ieuan Dew Brydydd, Mastr Harri 'offeiriad', Dafydd ab Edmwnd, Gruffudd ab Ieuan ap Llywelyn Fychan, Llawdden, Ieuan Deulwyn, Hywel Rheinallt, Bedo Aeddren, Guttyn bach or park, Huw ap Richard ap Dafydd, Dafydd Nanmor, Hywel ap Iolyn, Morys Kyffin, Lewis Glyn Cothi, Robin Clidro, Robert ap Dafydd 'or pumrhyd', Sion Cent, Syr Rhys 'offeiriad', Sion Ceri, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Llywelyn ap Gutun, Wiliam Byrchinsha, Robert Dai Llwyd, Dafydd lloid ap William als david lloyd, Wiliam Myddelton, Owen Meurig, Thomas Prys, Edmwnd Prys, Huw Lloyd Cynfal, John Price ('or llwyndu'), Harri Hywel, and Humphrey Thomas; recipes; genealogies; etc.

Dare Phrygius, Brut Tysilio, &c.

A miscellany of prose and verse containing versions of 'Dares Phrygius' and 'Brut Tysilio', an abridged version of a portion of 'Brut y Saeson', 'Ymddiddan yr Enaid a'r Corff', and englynion by Ieuan Prise, Robin Ddu o Fôn, Thomas Llewelin, Guto'r Glyn, Hugh Powell, and John Parry.

Englyn o ddiolch gan Gwilym R. Tilsley

Cerdyn post, 3 Rhagfyr 1952, oddi wrth [y Parch.] Gwilym R. Tilsley, Bae Colwyn, at Miss [Sara] Roberts, JP, Trelan, Pwllheli, yn diolch iddi, ar ffurf englyn, am ei chroeso. = A postcard, 3 December 1952, from [the Rev.] Gwilym R. Tilsley, C[olwyn] Bay, to Miss [Sara] Roberts, JP, Trelan, Pwllheli, thanking her, in the form of an englyn, for her welcome.

Tilsley, Gwilym R.

Englynion

Copies by Walter Davies of englynion by himself and by Owen Williams (Waunfawr), John Jones (Tegid), Thomas Edwards (Twm o'r Nant), Robert Davies (Bardd Nantglyn), etc.

Davies, Walter, 1761-1849

Englynion coffa Dafydd Ionawr

Transcripts of nearly two hundred and fifty epitaphs to David Richards (Dafydd Ionawr) in the form of englynion, many of which were written for a competition adjudicated by Ebenezer Thomas (Eben Fardd).

Hymns

Hymns and a few 'englynion' composed by E. Ceredig Jones and verse and prose extracts made by him from the works of various authors.

'Llyfr Cedewain'

'Cywyddau', 'englynion' and 'cerddi' by Rhys Cain, Edwart Urien, Dafydd Manuel, Sion Tudur, Richard Davies, Lewis Glyn Cothi, Sion ap Hywel ap Llywelyn Fychan, Sion Mowddwy, Richard Phylip, Mathew Brwmffild, Rhys Goch Eryri, Thomas Brywnllys, William Pugh, Kleient, Rhys ab Ednyfed, Robert Dyfi, Deio ab Ieuan Du, Dafydd Nanmor, Robin Clidro, Thomas Prys, Wiliam ap Sion ap Dafydd, Ieuan Dew Brydydd, Mastr Harri, Gwerful Mechain, Griffith Owen, Rowland Vaughan, John Owen, John Thomas, Richard Owen, and Guto'r Glyn.

Results 1 to 20 of 31