fonds GB 0210 ELWERTS - Elwyn Roberts Papers,

Identity area

Reference code

GB 0210 ELWERTS

Title

Elwyn Roberts Papers,

Date(s)

  • 1843-1988 / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.184 metrau ciwbig (16 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Elwyn Roberts, (1904-1988) o Beniarth, Bodorgan, sir Fôn, oedd Ysgrifennydd Cyffredinol Plaid Cymru hyd ei ymddeoliad, a pharhaodd yn drysorydd anrhydeddus. Roedd yn Drefnydd ymgyrch Senedd i Gymru rhwng 1953 a 1956. Daeth yn ysgrifennydd-trefnydd Eisteddfodau Bae Colwyn yn 1947 a Llanrwst yn 1951. Ef oedd trefnydd Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru, a hefyd ei swyddog ariannol. Roberts hefyd a sefydlodd cangen fwyaf Plaid Cymru, ym Mlaenau Ffestiniog.

Archival history

Adneuwyd rhai papurau yn ymwneud â Plaid Cymru yn dilyn cau Swyddfa Plaid Cymru ym Mangor.

Immediate source of acquisition or transfer

Gwyneth Roberts,; Tywyn, Gwynedd,; Rhodd,; 1989

Content and structure area

Scope and content

Papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts, yn cynnwys papurau personol a theuluol, 1898-1988; papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts ar hanes lleol ym mhlwyfi Abergynolwyn a Llanfihangel-y-Pennant; papurau cyffredinol, 1936-1987, yn cynnwys torion o'r wasg, 1963-1976, yn ymwneud â Phlaid Cymru, a grwp o lythyrau Kate Roberts at Elwyn Roberts, 1969-1975; amrywiol bethau, 1843-1979; a phapurau, 1952-1974, yn ymwneud ag Ymgyrch Senedd i Gymru, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, gohebiaeth, papurau ariannol, atgofion Elwyn Roberts am yr ymgyrch, torion o'r wasg a deunydd printiedig. = Papers accumulated by Elwyn Roberts, comprising personal and family papers, 1898-1988; papers accumulated by Elwyn Roberts on local history in the parishes of Abergynolwyn and Llanfihangel-y-Pennant; general papers, 1936-1987, including press cuttings, 1963-1976, relating to Plaid Cymru, and a group of letters, 1969-1975, from Kate Roberts to Elwyn Roberts; miscellanea, 1843-1979; and papers, 1952-1974, relating to the Parliament for Wales Campaign, comprising committee minutes, correspondence, financial papers, Elwyn Roberts's reminiscences of the campaign, press cuttings and printed material.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau personol a theuluol; hanes lleol; papurau cyffredinol; amrywiol bethau; ac Ymgyrch Senedd i Gymru.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

Script of material

Language and script notes

Cymraeg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r catalog ym Mân Restri a Chrynodebau 1989, tt. 82-85, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceirl mynediad i'r catalog ar lein.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir papurau pellach yn Archifdy Môn, Papurau Elwyn Roberts.

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Trosglwyddwyd grŵp sylweddol o bapurau Plaid Cymru oedd ym meddiant Elwyn Roberts yn dilyn cau swyddfa Plaid Cymru ym Mangor o bapurau Elwyn Roberts a'u gosod gydag Archif Plaid Cymru yn LlGC. Crëwyd sawl eitem cyn genedigaeth Elwyn Roberts.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844634

Project identifier

ANW

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989; Davies, John, A History of Wales (Caerdydd, 1993; gohebiaeth bersonol â Miss Nans Jones, Caerdydd, 1993;

Accession area