fonds GB 0210 ELWERTS - Elwyn Roberts Papers,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ELWERTS

Teitl

Elwyn Roberts Papers,

Dyddiad(au)

  • 1843-1988 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.184 metrau ciwbig (16 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Elwyn Roberts, (1904-1988) o Beniarth, Bodorgan, sir Fôn, oedd Ysgrifennydd Cyffredinol Plaid Cymru hyd ei ymddeoliad, a pharhaodd yn drysorydd anrhydeddus. Roedd yn Drefnydd ymgyrch Senedd i Gymru rhwng 1953 a 1956. Daeth yn ysgrifennydd-trefnydd Eisteddfodau Bae Colwyn yn 1947 a Llanrwst yn 1951. Ef oedd trefnydd Plaid Cymru yng Ngogledd Cymru, a hefyd ei swyddog ariannol. Roberts hefyd a sefydlodd cangen fwyaf Plaid Cymru, ym Mlaenau Ffestiniog.

Hanes archifol

Adneuwyd rhai papurau yn ymwneud â Plaid Cymru yn dilyn cau Swyddfa Plaid Cymru ym Mangor.

Ffynhonnell

Gwyneth Roberts,; Tywyn, Gwynedd,; Rhodd,; 1989

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts, yn cynnwys papurau personol a theuluol, 1898-1988; papurau a grynhowyd gan Elwyn Roberts ar hanes lleol ym mhlwyfi Abergynolwyn a Llanfihangel-y-Pennant; papurau cyffredinol, 1936-1987, yn cynnwys torion o'r wasg, 1963-1976, yn ymwneud â Phlaid Cymru, a grwp o lythyrau Kate Roberts at Elwyn Roberts, 1969-1975; amrywiol bethau, 1843-1979; a phapurau, 1952-1974, yn ymwneud ag Ymgyrch Senedd i Gymru, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, gohebiaeth, papurau ariannol, atgofion Elwyn Roberts am yr ymgyrch, torion o'r wasg a deunydd printiedig. = Papers accumulated by Elwyn Roberts, comprising personal and family papers, 1898-1988; papers accumulated by Elwyn Roberts on local history in the parishes of Abergynolwyn and Llanfihangel-y-Pennant; general papers, 1936-1987, including press cuttings, 1963-1976, relating to Plaid Cymru, and a group of letters, 1969-1975, from Kate Roberts to Elwyn Roberts; miscellanea, 1843-1979; and papers, 1952-1974, relating to the Parliament for Wales Campaign, comprising committee minutes, correspondence, financial papers, Elwyn Roberts's reminiscences of the campaign, press cuttings and printed material.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru..

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: papurau personol a theuluol; hanes lleol; papurau cyffredinol; amrywiol bethau; ac Ymgyrch Senedd i Gymru.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r catalog ym Mân Restri a Chrynodebau 1989, tt. 82-85, yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceirl mynediad i'r catalog ar lein.

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir papurau pellach yn Archifdy Môn, Papurau Elwyn Roberts.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif. Trosglwyddwyd grŵp sylweddol o bapurau Plaid Cymru oedd ym meddiant Elwyn Roberts yn dilyn cau swyddfa Plaid Cymru ym Mangor o bapurau Elwyn Roberts a'u gosod gydag Archif Plaid Cymru yn LlGC. Crëwyd sawl eitem cyn genedigaeth Elwyn Roberts.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844634

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mai 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1989; Davies, John, A History of Wales (Caerdydd, 1993; gohebiaeth bersonol â Miss Nans Jones, Caerdydd, 1993;

Ardal derbyn