Elegiac poetry, Welsh

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Elegiac poetry, Welsh

Equivalent terms

Elegiac poetry, Welsh

Associated terms

Elegiac poetry, Welsh

5 Archival description results for Elegiac poetry, Welsh

5 results directly related Exclude narrower terms

Barddoniaeth,

Two notebooks in the autograph of John Jones ('Myrddin Fardd') containing transcripts of 'cywyddau', etc. by the following poets: Wiliam Llyn, Huw Llyn, Morys Dwyfech, Lewis Daron, Sion Wyn Owain, Kadwaladr Kesel, Huw Machno, Edmwnd Prys, Sion Philipp, Gruffydd Phylips, Huw Pennant, Lewis Menai, Wiliam Kynwal, Rissiart Philip, Richard Kynwal, Rhus Kain, Howel Reinallt, Sion Brwynog, Watkin Klewedog, Morgan ap Huw Lewis, Inco Brydydd, Dafydd Na[n]mor, Gruffudd Grug, Iolo Goch, Owain Waed da and Llywelyn Goch ap Meurig hên. Nearly all the poems are eulogies of, or elegies on , persons from Llŷn and Eifionydd. On the first page of MS 507 is the following note by J. H. Davies: 'Codwyd o lawysgrif Mr J. Glyn Davies ? Gan Myrddin Fardd' and it seems probable that the contents of MS 507 and the first ten items in MS 508 were transcribed from J. Glyn Davies MS 2 (though not in the same order), perhaps with a view to publication. The remaining poems appear to have been transcribed from various sources, including Cwrtmawr MS 454. Pasted in after the poems in MS 508 are two newspaper cuttings relating to 'Phylipiaid Ardudwy'.

Barddoniaeth,

A collection of 'cywyddau', 'awdlau', and 'englynion', together with a few free-metre compositions ('Dirifau Duwiol', etc.) by Sion Kent, Hugh Lewis, Evan Tudur Owen, Edward Vrien, Sion Philip, Gryffydd Gryg, Ifan Tew Brydydd [Ifanc], Ifan Brydydd Hir, Syr Dafydd Trefor ('Person Llanallgo'), Sion Tudur, Llowdden, Rhys Goch Glynn Dyfrdwy, Wiliam Llyn, Huw Arwystl, Richiart Kynnwal, Huw Machno, Robert Dyfi, Rees Johns [Y Blaenau], Sion Dafydd ab Siencyn, Mr Edmynd Prus ('archdiagon Meirionyth'), Richard Philip, Owen Gwynedd, Daf. ap Meredydd ap Tudur, Iolo Goch, Gutto r Glynn, Gruffydd Llwyd ap Ifan, Tomas Prys, Dafydd Nanmor, Ifan Llwyd Sieffrey, G. Parry (1750), R. Jones, E. W., Huw D'd Llwyd, Lewis Môn, Howel Kilan, G[ruffydd] ab Tudur ab Howel, Gryffydd ab Evan ab Llawelyn Vauchan, Tudur Aled, Grvffydd Hiraethog, Llywelyn ab Gvtyn, Morys Dwyfech, Rhys Kain, Morus Thomas Howel, Tudur Penllyn, Hugh Lloyd Cynfel, M[argaret] D[avies], Gryffydd ab Howel ab Gryffydd, Dafydd Llwyd ap Ll. ap Gr? or Hugh Pennal?, Ieuan Tew Bryd[ydd] Hen, Gryffyth Llwyd, Daf. ab Gwilym, Huw Pennant, Syr Huw Roberts, Howel ap Sion Ifan, Sion Klywedog, Llywelyn Goch Am-heirig Hen, Gruffydd ab Adda ab Dafydd, Deio ap Ifan Dv, Rowland Vavghan, Howel Dabian ap Rhys, Sr. Rys, Rys Goch or Yri, Llywelyn Moel or Pantri, Roger Kyffin, Dafydd ap Edmwnd, Wiliam Kynwal, Ifan Tvdur Penllyn, Ifan Dyfi, Robin Ddv, Lewis Hvdol, Bedo Aerddren, Bedo Brwynllys, Syr Owain ab Gwilim, Sypyn Kyfeiliog, Gruffydd ap Ifan, Howel Dafydd Llwyd, Rys Goch Glann Keiriog, Ellis Cadwalader, Lewis Owen ('O Dyddyn y Garreg') (1686), M[ ] D[ ], Owen Gryffydd, Jon. Davies (1691), Einion ab Gwalchmai, John Williams (Tal y waen), Morice Jones, and David Ellis ('cler'). The title-page reads 'Kywyddau, Owdlau, Ynglynion, o waith amryw Awenyddgar feirddion Kymrv, yn y Bryton Aeg, bvddiol i gyfrieythyddion gorfoleddol, ir afieythvs, pyrthynasol a chymwys, ir sawl sydd hoff a chynnes ganthynt drin a choleddv ardderchowgrwydd henafiaeth y Brvtaniaid ... Gwedi i drefni mor weddol ag y gallwyd ai sgrifenv cynn gywired ag medrwyd, gann yr eiddoch ynghrist Iesv. Dauid Elis ... 1630'. There are copious additions to the original volume made during the second half of the eighteenth century, many being in the hand of Margaret Davies (c. 1700-85?), Coetgae-du, Trawsfynydd. At the beginning of the volume there are a subject classification of the contents and an incomplete contents list in the hand of the original scribe ('Llyma dabal i amlygv pa ryw gywydd[av] owdlav ne englynion, ar bara achosion, i bwy y canwyd hwy ag ymha ddalen y maent yn scrifenedic, megis y gwelwch yn y drefn isod'), and lists by Margaret Davies of Welsh poets and their supposed floruits ('Llymma Henwau part or Beirdd Gynt sef y rhai mwya hynod ac amcan or pryd yr oeddynt yn canu') and the children of Lewis ab Owen 'y Barwn Or Llwyn' [?Dolgellau]. The volume is divided into seven parts, the first lacking a title but containing religious poems and 'Kowyddau ir byd', and the remainder being successively entitled '... Moliant i wyr a ffendefigion Gwynedd ...', '... Kowyddau Kynghorion ...' and 'Kowyddau Kymod, '... Kowyddau erfyniadau neu ofynion ...', '... Kowyddau ymryson rhwng Beirdd ...', '... amryw gowyddau i ferched', and 'marwnadau'. The spine is lettered 'Llyfr David Elis, 1630'.

Llyfr Ofer Gerddi Margaret Davies,

A manuscript entitled 'Llyfr Ofer Gerddi Margaret Davies 1738', being a collection of 'carolau', 'dyrïau', 'Penillion', and 'englynion' compiled by Margaret Davies (c. 1700-85?), of Coetgae-du, Trawsfynydd, Merioneth. An analysis of the volume ('Bannau'r Llyfr hwn ... by the scribe describes the contents as follows: 'Y Part Cynta or Llyfr sydd O Garolau Maswedd gan mwya. Yna Cerddi ar amryw fesurau Er Gofyn amryw Roddion. Ac yna Dirifau ne ddyriau Mawl merched. Ychydig Alar Gerddi. Amryw fasweddgerdd I ferched Ac ar amryw fesurau. Englynion'. The authors represented in the volume are Hugh Maurice, Lewis Owen ('o Dyddyn y Gareg'), William Phylip, Hugh ab Cadwaladr, Robert Edward Lewis, Hugh ab Evan ('Caer Cyrach'), Willm. Dafydd Meyrick, Edward Maurice, Sr. Morgan, Robert Evan ('o Rhedyn Cochion'), Cadwaladr Roberts, Thomas Edwart ('o Blwy Cerig y Drudion'), Rees Jones [o'r Blaenau] (1737), Mr. Robt. Lloyd, W. Lias, Margarett ych Evan ('o Gaer Cyrach'), Mr Price, Ellis Rowland, Owen Griffith, Sion Ellis ('y Telyniwr'), 'hên wraig o drawsfynydd', John Rhydderch, W. D., John Davies, Richard Phylip, M[argaret] Davies, Richard Abraham, Hugh Evan, Morris Robert, Edward Rowland, Mathew Owen, Maurice Robert, Franses Parry, Roger Edward, John Prichard Prys, Olvar Ifan, Rowland Davies, Mr J. Pughe, John David ('Siôn Dafydd Las'), M[ichael] P[ritchard], Dic Thomas, Robert Humphre[ys] ['Robin Rhagad'], Mrs Wynne, Moris Lloyd, Hugh Wynn, Ellis Moris, Dafydd ab Edmwnt, Mr Wm. Wynne, Margt. Rowland, H[uw] ab Ifan ab Robert, Rees Goch [Eryri], Rees Lloyd, Lewis Rowland, Rowland Owen, Robt. Owen Lewis, Iorwerth fynglwyd, William Gryffydd ('o Ddrws y Coed'), and [Ellis Roberts] ('Ellis y Cowper'). Several of the poems are anonymous, and some are written on the dorse of an undated letter (mid eighteenth century) from Robt. Anwyl, Hengae, to his uncle Robert Vaughan, Dolymelynllyn (wages requested by an employee, news from Guilsfield) and on the dorse of address leaves of letters to Margaret Davies at Goedtref [Llanelltyd, Merioneth], at Plâstanyfynwent, Dolgelley, at Plas Tan y Bwlch, and at Berthlwyd, near Dolgelley; also bound in the volume (pp. 249-74) are printed 'carolau' and 'cerddi' by John Rhydderch, Huw Morys, Thomas Edwart ['Twm o'r Nant'], Morus Robert, Dafydd Thomas, and Gruffudd Edward ('o Lan-Silin').

Miscellanea

Miscellanea, including Awdl Marwnad Charlotte Tywysoges Cymru and another poem by Peter Jones (Pedr Fardd), a poem by William Augustus Miles eulogising Walter Davies, Cerdd Newydd i Annerch Walter Davies by John Jones (Jac Glanygors), a list of poems sent for competition at the Carmarthen eisteddfod, 1823, and various transcripts by Walter Davies and John Jenkins.