Cyfres / Series BC11 - Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes (A-DEB-20),

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

BC11

Teitl

Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes (A-DEB-20),

Dyddiad(au)

  • 2004-2006 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres / Series

Maint a chyfrwng

30 ffolder.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Ffeiliau Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor. Gall y ffeiliau hyn yn cynnwys yr agenda ar gyfer y cyfarfodydd, cofnodion, adroddiadau, gohebiaeth, gwahoddiadau a mynychwyr, ac eitemau printiedig.
Portffolio y Gweinidogion yn ymwneud ag Ysgolion; Addysg bellach; Addysg uwch; Datblygu sgiliau; Gwasanaeth ieuenctid; a'r Gwasanaeth gyrfaoedd.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

30 ffeil, wedi eu trefnu'n gronolegol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Ail enwyd yn Bwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau yn Ebrill 2006.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig