Ffeil = File dsc/asc/2021/3 - Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 = Renting Homes (Amendment) (Wales) Act 2021

Identity area

Reference code

dsc/asc/2021/3

Title

Deddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2021 = Renting Homes (Amendment) (Wales) Act 2021

Date(s)

  • 2021 (Creation)

Level of description

Ffeil = File

Extent and medium

1 folder.

Context area

Name of creator

Biographical history

Sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1998 fel corfforaeth. Dim ond pwerau i greu deddfwriaeth eilradd, a hynny gyda chaniatâd Senedd y DU, oedd ganddo ar y cychwyn. Yn 2007 daeth Deddf Llywodraeth Cymru 2006 i rym a rhoddwyd pwer i'r Cynulliad i basio deddfau, a alwyd yn Fesurau'r Cynulliad, i Gymru mewn meysydd penodol gyda chydsyniad llywodraeth y DU. Yn dilyn pleidlais 'ie' yn refferendwm 2011 rhoddwyd pwerau deddfu ychwanegol i'r Cynulliad ac mae bellach yn gallu pasio deddfau, a;wyd yn 'Ddeddfau' ar yr holl bynciau yn yr ugain maes datganoledig heb ofyn am ganiatâd Senedd y DU. yn 2020 newidwyd enw'r Cynulliad i Senedd Cymru = Established in 1998 as a corporate body, the National Assembly for Wales initially only had powers to initiate secondary legislation when authorised by the UK Parliament. In 2007 the Government of Wales Act 2006 came into force and powers were give to the Assembly to make laws, called Assembly Measures, for Wales in defined areas with the permission of the UK Parliament. Following a 'yes' vote in the 2011 referendum further law making powers were given to the Assembly and it is now able to pass laws, known as Acts of the Assembly on all subjects in the twenty devolved areas without needing the agreement of the UK Parliament. In 2020 the National Assembly for Wales was renamed Senedd Cymru/Welsh Parliament.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Conditions governing reproduction

Hawlfraint y Goron = Crown Copyright.

Language of material

  • English
  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Preferred citation: dsc/asc/2021/2.

Note

Ceir copi electronig o'r ddeddf ar wefan Deddfwriaeth DU: https://www.legislation.gov.uk/asc/2021/3/contents/enacted/welsh = An electronic version of the measure can be viewed on the UK Legislation website: https://www.legislation.gov.uk/asc/2021/3/contents/enacted

Alternative identifier(s)

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: dsc/asc/2021/3 (Box 16)