Ffeil A2/5. - David Davies: General Correspondence,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

A2/5.

Teitl

David Davies: General Correspondence,

Dyddiad(au)

  • 1931, Nov.-Dec. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

3 cm ; 2 folders.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Gareth Vaughan Jones (1905-1935), journalist, was born in Barry, Glamorgan, on 13 August 1905, the son of Major Edgar and Gwen Jones. He was educated at Barry County School, the University College of Wales, Aberystwyth, and Trinity College, Cambridge, gaining first class honours in Modern Languages. He then became private secretary and researcher to David Lloyd George, 1930-1931 and 1932-1933 and also spent a year in New York, 1931-1932, as a foreign advisor to Ivy Lee and Associates. In 1933 he joined the editorial staff of the Western Mail, and visited Russia, writing a series of articles exposing conditions in the Ukraine, notably the terrible famine there (the 'Holodomor'). He embarked on a 'round-the-world-tour' in 1934, but was murdered by 'bandits' in inner Mongolia on 12 August 1935. In Search of News: a selection of articles from the Western Mail (2nd edition, Cardiff, 1938) was published posthumously. Gareth Vaughan Jones's father, Dr Edgar William Jones (1868-1953), was the headmaster of Barry County School, 1899-1934. He subsequently became Adviser on Welsh Matters to the BBC, and made broadcasts on BBC radio. He was given the Freedom of the Borough of Barry in 1950.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Includes letters from Gareth Vaughan Jones and Sir John Herbert Lewis. There is also a group of letters, November 1931-January 1932, between David Davies and Sir John Herbert Lewis concerning the former's campaign to secure a peerage.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: A2/5.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: A2/5 (Box 2)