Eitem NLW MS 24044D, ff. 56-66. - Cynhadledd Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 24044D, ff. 56-66.

Teitl

Cynhadledd Cymdeithas Cynghorau Bro a Thref Cymru

Dyddiad(au)

  • [1986] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Eitem

Maint a chyfrwng

11 ff.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Siop Lyfrau'r Hen Bost; Blaenau Ffestiniog; Pryniad; Mehefin 2018; 99873142302419.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Copi [?serocs], [1986], o adroddiad llawysgrif manwl gan R[obin] E. Parry, [?o Gyngor Tref Nefyn], yn dilyn degfed cynhadledd flynyddol Cymdeithas [Cynghorau] Bro a Thref Cymru yn Llanbadarn Fawr, 18 Hydref 1986. Ysgrifennwyd yr adroddiad yn ôl bob tebyg i'w gyflwyno i'r Cyngor Tref. Mynychodd Parry’r gynhadledd yng nghwmni’r Cynghorydd Humphrey Evans, [?o Gyngor Dosbarth Dwyfor], ac mae'r adroddiad yn cynnwys nifer o sylwadau anffurfiol amdano. = A [?xerox] copy, [1986], of a detailed handwritten report by R[obin] E. Parry, [?of Nefyn Town Council], following the tenth annual conference of the Wales Association of Community and Town Councils in Llanbadarn Fawr, 18 October 1986. The report was presumably written to be submitted to the Town Council. Parry attended the conference with Councillor Humphrey Evans, [?of Dwyfor District Council] and the report contains a number of informal anecdotes concerning him.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99873142302419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 24044D, ff. 56-66