Ffeil / File NLW ex 3076 - Cofnodion Pwyllgor Cymreig Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW ex 3076

Teitl

Cofnodion Pwyllgor Cymreig Dydd Gweddi Byd-eang y Chwiorydd

Dyddiad(au)

  • 1979-2023 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil / File

Maint a chyfrwng

1 gyfrol, 1 bwndel.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Mary A. Thomas; Y Bala; Rhodd; Rhagfyr 2021 a Tachwedd 2022.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llyfr Cofnodion, Medi 1979-Ionawr 2022, y Pwyllgor sy'n trefnu digwyddiadau Cymreig Dydd Gweddi blynyddol Byd-eang y Chwiorydd. Gyda'r llyfr cofnodion, ceir copiau o'r rhaglenni neu lyfrynnau Cymraeg blynyddol a ddarparwyd ar gyfer gwasanaethau y Dydd Gweddi o 1979 i 2023. Ceir rhaglenni 2008-2023 mewn bwndel yn un blwch.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.= Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol = Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, ambell i Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

993423609302419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW ex 3076