Fonds GB 0210 CHRSCHPMAN - Christine Chapman AM (Women's Archive of Wales) Papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CHRSCHPMAN

Teitl

Christine Chapman AM (Women's Archive of Wales) Papers

Dyddiad(au)

  • 1999-2016 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 small and 1 large box (0.038 cubic metres).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Donated by Dr Christine Chapman, Pontypridd, via Archif Menywod Cymru/Women's Archive of Wales, as part of the Gwir Gofnod o Gyfnod/Setting the Record Straight project, July 2021.

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The archive comprises the political papers of Christine Chapman, Labour AM for Cynon Valley 1999-2016, with material related to various issues including women in politics, the campaign for legislation to ban the smacking of children and work in and on behalf of the National Assembly for Wales.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

All material has been retained. Photographs have been transferred to the photograph collection.

Croniadau

Accruals are not expected.

System o drefniant

Arranged into 6 files; European Committee of the Regions; Children Affected by Parental Imprisonment Cross Party Group; Women in Politics; Cross Party group Women in the Economy; Anti-Smacking campaign; and Miscellaneous.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Photographs have been transferred to the photograph collection.

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: Christine Chapman AM (Women's Archive of Wales) Papers.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Robert Phillips, July 2021. The following sources were used in the compilation of this description:material in the Christine Chapman AM (Women’s Archive of Wales) Papers, Senedd Cymru WWW site July 2021, BBC News WWW site July 2021.

Ardal derbyn