Is-is-is-fonds GFA and numbered Vols - Cardiganshire mining and quarrying records

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GFA and numbered Vols

Teitl

Cardiganshire mining and quarrying records

Dyddiad(au)

  • 1656-1924 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-is-is-fonds

Maint a chyfrwng

43 vols, 4 boxes (loose leases), 83 bundles, 6 folders, 32 envelopes, 4 loose items

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Records mainly of the lead, silver and copper mines belonging to the Gogerddan estate in North Cardiganshire, at Allt y Crib, Blaenceulan, Bronfloyd, Bryn yr Afr, the Bog, Camdwr Bach, Camdwr Mawr, Cwmsymlog, Darren, Eaglebrook, Esgair Hir, Esgair Fraith, Hafan and Henfwlch, the Island, Loveden Mine, South Darren, Taliesin and the Vaughan Mines, mainly in the parishes of Llanbadarn Fawr, Llanfihangel Genau’r-glyn and Llangynfelyn, Grogwynion in the parish of Llanafan and numerous other locations. These papers often incorporate records of the stone quarries at Hafan, Cwmere, Pentalwr, Penrhyngerwyn, Penglais and other sites. The various series comprise ore weighing tickets, 1850-1862; tack (take) notes, 1732-1924; bargain books, 1825-1851; miscellaneous Gogerddan mining accounts, 1668-1918; mining ledgers, 1875-1918; mining receipt books, 1897-1918; Gogerddan and East Darren mining cost books and ledgers: 1842-1894; royalty returns, 1774, 1838-1910; leases and agreements, 1656-1918; mining surveys, reports, prospectuses, etc., 1670-1923; letters, 1697-1920; and sale catalogues, 1882-1915.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged into twelve series by type of record: ore weighing tickets, tack (take) notes, bargain books, miscellaneous Gogerddan mining accounts, mining ledgers, mining receipt books, Gogerddan and East Darren mining cost books and ledgers, royalty returns, leases and agreements, mining surveys, reports, prospectuses, etc., letters, and sale catalogues.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

This section incorporates Gogerddan Vols 318-326, 328-343, boxed and numbered by NLW prior to this catalogue.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig