Is-is-is-fonds GLA and numbered Vols - Cardiganshire county administration papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GLA and numbered Vols

Teitl

Cardiganshire county administration papers

Dyddiad(au)

  • 1523-1929 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-is-is-fonds

Maint a chyfrwng

3 flat boxes (numbered as vols), 7 bundles, 17 envelopes, 1 loose item

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

County administration papers from Cardiganshire, reflecting the role of the Pryse family of Gogerddan in the public life of the county, notably Sir Richard Pryse in the seventeenth century, and Pryse Pryse and Edward Lewis Pryse in the nineteenth, . The papers comprise appointments to the offices of Deputy Lieutenant and Keeper of the Rolls of Cardiganshire, 1607-1859; papers of sheriffs, gaolers, bailiffs, JPs and the militia, 1603-1896; crown revenue records, 1523-1651; Cardigan court leet presentments and an account, 1701-1767; miscellaneous Cardiganshire administration papers, [late-17th x early-18th cent.]-1919; and Aberystwyth Corporation and Court Leet papers, 1705-1929

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged as six series, comprising appointments of county officials; papers of officials; crown revenue records; court leet presentments; miscellaneous papers; and Aberystwyth Corporation and Court Leet papers

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

This group incorporates Gogerddan 'Vols. ' 1666-1668, boxed and numbered by NLW prior to this catalogue.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig