Black, Peter, 1960 January 30-

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Black, Peter, 1960 January 30-

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

1960-

Hanes

Peter Black was elected the Assembly Member for South Wales West in 1999, and was appointed deputy minister for local government in the Labour / Liberal coalition administration, 2000. He was the former Chair of the Liberal Democrats Wales and of the Liberal Democrats Wales' Finance Committee. Peter Black was born in 1960, and was educated at Wirral Grammar School for Boys and the University of Wales Swansea. He is a Councillor on Swansea City and County Council.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

no2004089197

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig