Fonds GB 0210 JRANDSN - Baroness Randerson Papers.

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 JRANDSN

Teitl

Baroness Randerson Papers.

Dyddiad(au)

  • 1981-2015 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

3 large and 2 small archive boxes; 0.104 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Hanes archifol

Material created and acquired by Baroness Randerson during the course of her political career.

Ffynhonnell

Baroness Randerson ; Cardiff ; Donation; May 2015 ; 6852980

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Archive contains material relating to Baroness Randerson's political career as a member of Cardiff City and Council councils, and as a Member of the National Assembly for Wales, along with material relating to the Federal Liberal Democrats and Welsh Liberal Democrats.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

The Archive is arranged into 6 sub fonds; Elections and campaign material; Local government in Cardiff; Welsh Liberal Democrats; Devolution; Assembly Member; Environmental Issues.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title supplied from contents of fonds.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Final

Lefel manylder disgrifiad

Full

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

May 2016.

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Rob Phillips. The following sources were used in the compilation of this description: the Baroness Randerson Papers; Who's Who; UK Parliament website 3 May 2016.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig