file NLW MS 23942B. - Barddoniaeth John Jones, Glanygors,

Identity area

Reference code

NLW MS 23942B.

Title

Barddoniaeth John Jones, Glanygors,

Date(s)

  • [1795]-[1811] / (Creation)

Level of description

file

Extent and medium

vi, 151 ff. (ff. 40-128, 129 verso-151 verso yn wag) ;195 x 160 mm.Cloriau memrwn cyfoes gyda llinellau addurnol gwag; 'BARDDONIAETH J, JONES, GLANYGORS' (label lledr ar y clawr blaen), '2' (mewn inc ar ran uchaf y meingefn).Rhai dalennau wedi eu colli o ddiwedd y gyfrol.Dalennau wedi eu tynnu ymaith rhwng ff. 2-3 ac ar ôl f. 151

Context area

Name of creator

Biographical history

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mr David Mortimer-Jones; Conwy; Pryniad; Chwefror 2006; 004442941.

Content and structure area

Scope and content

Llawysgrif yn cynnwys pump cerdd ar hugain, [1795]-[1811] (dyfrnod 1795), yn llaw John Jones (Jac Glan-y-Gors), gan gynnwys tair cerdd ar ddeg nad ydynt, fe ymddengys, wedi eu cyhoeddi (ff. 1-39 verso); dyddiwyd y cerddi 1790-1811. = A volume containing twenty-five autograph poems, [1795]-[1811] (watermark 1795), by John Jones (Jac Glan-y-gors), thirteen of which are apparently unpublished (ff. 1-39 verso); the poems are dated 1790-1811.
Cyhoeddwyd naw o'r cerddi (ff. 6 verso-8, 16-18, 22-25, 31 verso-35 verso, 36 verso-39 verso) yn Cerddi Jac Glan-y-gors, gol. gan E. G. Millward (Llandybïe, 2003), tt. 26-30, 45-51, 57-58, 69-70, 76-81, 95-97, 137-138; cyhoeddwyd 'Litani Newydd...' (f. 15 recto-verso) ac 'Englynion er coffadwriaeth am Mr David Samwell...' (ff. 20 verso-21 verso) yn y Chester Chronicle, 5 Awst 1796 a 28 Rhagfyr 1798 yn eu tro (gw. Marion Löffler, 'Cerddi newydd gan John Jones, "Jac Glan-y-Gors"', Llên Cymru, 33 (2010), 143-150); cyhoeddwyd 'Cerdd o ymddiddan rhwng J. J. Glan y Gors a Daniel Davies o Gorwen y ngylch Tref Lundain' (ff. 10-12 verso) mewn pamffled, Dwy o Gerddi Newyddion ([Caer]: Thomas Huxley, [?1791]) (JHD 209bii; heb ei gofnodi yn ESTC). Nodwyd ar f. 8 bod 'Cerdd yn dangos meddyliau Morwyn Ieuangc ddydd ei phriodas' (ff. 8-10) wedi ei gyhoeddi yn Llundain ym 1797 ond ymddengys nad oes copi wedi ei gadw. Ceir cerdd arall [?mewn llaw wahanol] ar ff. 128 verso-129. Mae eitemau a ddarganfyddwyd yn rhydd ar gychwyn y gyfrol wedi eu tipio i mewn ar ff. i-iv; yn eu mysg mae rhestr o gynnwys y llawysgrif (f. i), marwnad brintiedig i William Owen Pughe gan John Jones (Tegid), 1836 (f. iii), a chyfres o englynion gan Siôn ap Morgan (f. iv). = Nine of the poems (ff. 6 verso-8, 16-18, 22-25, 31 verso-35 verso, 36 verso-39 verso) appear in Cerddi Jac Glan-y-gors, ed. by E. G. Millward (Llandybïe, 2003), pp. 26-30, 45-51, 57-58, 69-70, 76-81, 95-97, 137-138; 'Litani Newydd...' (f. 15 recto-verso) and 'Englynion er coffadwriaeth am Mr David Samwell...' (ff. 20 verso-21 verso) were published in The Chester Chronicle, 5 August 1796 and 28 December 1798 respectively (see Marion Löffler, 'Cerddi newydd gan John Jones, "Jac Glan-y-Gors"', Llên Cymru, 33 (2010), 143-150); 'Cerdd o ymddiddan rhwng J. J. Glan y Gors a Daniel Davies o Gorwen y ngylch Tref Lundain' (ff. 10-12 verso) was published in the pamphlet Dwy o Gerddi Newyddion ([Chester]: Thomas Huxley, [?1791]) (JHD 209bii; not recorded in ESTC). A note on f. 8 states that 'Cerdd yn dangos meddyliau Morwyn Ieuangc ddydd ei phriodas' (ff. 8-10) was published in London in 1797 but there are no known copies extant. A further poem [?in a different hand] is on ff. 128 verso-129. Items found loose at the beginning of the volume have been tipped in on ff. i-iv; these include a list of contents of the manuscript (f. i), a printed elegy for William Owen Pughe by John Jones (Tegid), 1836 (f. iii), and a series of englynion by Siôn ap Morgan (f. iv).

Appraisal, destruction and scheduling

Item: 1.1 Manuscript Volume (NLW MS 23942B). Action: Condition reviewed. Action identifier: 4442941. Date: 20110906. Authorization: Selected for conservation. Authorizing institution: NLW. Action agent: I. B. James. Status: Manuscript Volume (NLW MS 23942B) : Volume has loose items. Institution: WlAbNL.

Item: 1.2 Manuscript Volume (NLW MS 23942B). Action: Conserved. Action identifier: 4442941 5. Date: 20111110. Authorizing institution: NLW. Action agent: D. Williams. Status: Manuscript Volume (NLW MS 23942B) : Loose items tipped in. Institution: WlAbNL.

Accruals

System of arrangement

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, ychydig o Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Text

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Teitl gwreiddiol.

Note

Preferred citation: NLW MS 23942B.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Awst 2011.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys Morgan Jones;

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related places

Physical storage

  • Text: NLW MS 23942B; $q - Dalennau wedi eu tynnu ymaith rhwng ff. 2-3 ac ar ôl f. 151.