fonds GB 0210 URDDION - Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion),

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 URDDION

Teitl

Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion),

Dyddiad(au)

  • 1965-1997 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.081 metrau ciwbig (9 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru yn 1922 fel mudiad i blant a phobl ifanc dan 25 mlwydd oed, gan drefnu chwaraeon a gweithgareddau oriau hamdden a diwylliannol, y cyfan trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhoddir pwyslais ar wasanaeth yn y gymuned. Trefnir yr Urdd yn lleol yn ganghennau, ac un ohonynt yw Rhanbarth Ceredigion, a fu'n weithgar ers 1965, a sydd yn gyfrifol am gynnal Eisteddfod Sir Ceredigion bob blwyddyn.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Urdd Gobaith Cymru trwy law Rhian Dafydd, Swyddog Datblygu Ceredigion; Rhodd; 1997

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofnodion Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion,1965-1997, yn cynnwys cofnodion pwyllgorau, 1965-1995; gohebiaeth, 1979-1995; adroddiadau a deunydd printiedig, 1975-1993; a phapurau amrywiol, 1983-1995 = Records of Urdd Gobaith Cymru, Rhanbarth Ceredigion, 1965-1997, comprising committee minutes, 1965-1995; correspondence, 1979-1995; reports and printed material, 1975-1993; and miscellaneous papers, 1983-1995.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell.

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd fel a ganlyn: cofnodion; gohebiaeth; a phapurau amrywiol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Y mae copi caled o'r rhestr ar gael yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Ceir mynediad i'r catalog ar lein.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Prif archif Urdd Gobaith Cymru archive yn LlGC, Archifau Urdd Gobaith Cymru.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls003844894

Project identifier

ANW

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Mehefin 2003.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Annette Strauch i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion);

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: Archifau Urdd Gobaith Cymru (Ceredigion).