Fonds GB 0210 ABRRSH - Aber Research Papers

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ABRRSH

Teitl

Aber Research Papers

Dyddiad(au)

  • 1985-2022 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

1 large box; 0.029 cubic metres.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Donated by Gwyn Jenkins; Tal-y-bont, Ceredigion; March 2022.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers of Aber Research, an organisation founded by the donor to conduct opinion polls and gather statistical information on behalf of Plaid Cymru during the 1990s, including a background paper, opinion poll reports, General Election statistical reports, correspondence, press cuttings and related documents.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

All material has been retained.

Croniadau

Accruals are not expected.

System o drefniant

Arranged into 5 files.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Embargo. Some material in file 4 is closed to readers under, s.40 Freedom of information Act 2000 (Personal information). This has been placed in a separate folder.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright restrictions apply.

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

993423602202419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Compiled by Robert Phillips, March 2022. The following sources were used in the compilation of this description:material in the Aber Research Papers; information provided by Gwyn Jenkins.

Ardal derbyn