Aaron, Richard I. (Richard Ithamar), 1901-1987

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Aaron, Richard I. (Richard Ithamar), 1901-1987

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

  • Aaron, R. I. (Richard Ithamar), 1901-1987

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Richard Ithamar Aaron (1901-1987), philosopher and academic, was born in Ynystawe, Swansea, Glamorgan, and educated at Ystalyfera Grammar School, Cardiff University College, and Oriel College, Oxford. He was Professor of Philosophy at University College of Wales, Aberystwyth, 1932-1969. He was involved with many organisations: he was chairman of the Central Advisory Council for Education (Wales), 1946-1952, a member of the Council for Wales and Monmouthshire, 1956-1963, a member of the BBC General Advisory Council, 1962-1973, and chairman of the Library Advisory Council (Wales), 1965-1972. He contributed to several periodicals and wrote several books on philsophy, including The Nature of Knowing (London, 1930), Hanes Athroniaeth (Cardiff, 1932), The Theory of Universals (London, 1952) and Knowing and the Function of Reason (Oxford, 1971). He was married to Rhiannon Morgan, of Aberystwyth, and they had two sons and three daughters. He was awarded an Honorary DLitt by the University of Wales, 1973. He died 29 March 1987.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

nr 95031067

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC