Cyfres 1 - Waldo Williams

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

1

Teitl

Waldo Williams

Dyddiad(au)

  • [1920x2018] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres

Maint a chyfrwng

0.038 (1 bocs mawr; 1 bocs bach)

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Deunydd gan neu'n ymwneud â Waldo Williams, gan gynnwys enghreifftiau gwreiddiol neu wedi'u llungopïo o'i farddoniaeth a'i ryddiaith (rhai ar ffurf drafft yn dangos datblygiad y broses gyfansoddi, gan gynnwys rhai enghreifftiau o'i ganu cynnar), ei nodiadau tra'n fyfyriwr yn y brifysgol ac, yn ddiweddarach, ar gyfer dysgu ysgolion haf a dosbarthiadau nos; gohebiaeth at ac oddi wrth Waldo Williams; a deunydd yn ymwneud â Waldo Williams, gan gynnwys peth o hanes ei ddyddiau ysgol, ei wrthodiad i dalu'r dreth incwm a'i ddedfryd a'i garchariad o ganlyniad i hynny, ysgrifau coffa a theyrngedau a luniwyd iddo yn dilyn ei farwolaeth a dathliadau canmlwyddiant ei eni.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Deunydd gan Waldo Williams: Oherwydd diffyg tystiolaeth ar gyfer dyddiadau pendant yn achos y rhan fwyaf o'r eitemau mae'r drefn gronolegol yn y rhan helaethaf o'r achosion yn un hynod fras.
Gohebiaeth at Waldo Williams: Trefn gronolegol cyn belled ag y bo modd.
Deunydd yn ymwneud â Waldo Williams: Trefn gronolegol cyn belled ag y bo modd.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Gwyddeleg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Gweler dan eitemau unigol.

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig