Is-fonds T - Teledu

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

T

Teitl

Teledu

Dyddiad(au)

  • 1950-2008 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-fonds

Maint a chyfrwng

888 o flychau.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1923-)

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Sgriptiau, 1950-2008, rhaglenni teledu BBC.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ôl dosbarthiad y sgriptiau gan y BBC yn 'genres': Rhaglenni plant; Celfyddydau a cherddoriaeth; Dramau; Straeon; Ysgolion; Crefydd; Amrywiaethol; Chwaraeon; Rhaglenni nodwedd (Sgyrsiau); Rhaglenni nodwedd (Cyffredinol); Rhaglenni nodwedd (Newyddion); a Sgriptiau teledu wedi eu meicroffilmio. O fewn pob genre, trefnir y ffeiliau fesul rhaglenni a phenodau unigol mewn trefn ddarlledu lled gronolegol.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Rheolau hawlfraint arferol

Iaith y deunydd

  • Saesneg
  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio a gynhyrchir

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Dim ond detholiad o'r archif a gatalogwyd hyd yn hyn. Dewiswyd y deunydd a gatalogwyd gyda sylw arbennig i'r angen am drawsdoriad cyrychiadol (radio/teledu, Cymraeg/Saesneg, genres a chyfnodau amser) yn ogystal â gofynion ehangach yr Archif Ddarlledu Genedlaethol.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig