Fonds NLW MSS 9615-9627. - Taliesin o Eifion Manuscripts,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MSS 9615-9627.

Teitl

Taliesin o Eifion Manuscripts,

Dyddiad(au)

  • [1801x1935] / (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

13 vols.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Thomas Jones ('Taliesin o Eifion'), poet, was born in Llanystumdwy in 1820. In 1826 he and his family moved to Llangollen, where, following a period of schooling, Jones took up his father's profession of plumber and decorator. He showed an early aptitude for the measures of cynghanedd and became a prominent 'eisteddfodwr'. He submitted the winning awdl for the competition of the chair at Wrexham National Eisteddfod, 1876, but died before claiming his prize; the bardic chair was draped in black, and Thomas Jones consequently became known as 'Bardd y Gadair Ddu', the 'Poet of the Black Chair'. Jones's work 'Brwydr Crogen' is one of the earliest examples of metrical drama in the Welsh language.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Joseph Morgan ('Mair Taliesin'), daughter of Thomas Jones; Caerphilly; Presentation; 1935

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papers, [1801x1876], of Thomas Jones ('Taliesin o Eifion') which include autograph poetry; the manuscript of Gweithiau Taliesin o Eifion (Bardd y Gadair Ddu) (ed. William Evans ('Wil Ifan')) (Wrecsam, 1922); correspondence, 1890-1922, relating to the publication of 'Taliesin o Eifion's works; material, [1876x1935], relating to the National Eisteddfod held at Wrexham, 1876; and transcripts of 'Taliesin o Eifion's poetry by his son, J. Llewelyn Jones, and others.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged according to NLW reference numbers: NLW MSS 9615-9627.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 1998 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Usual copyright laws apply.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Welsh, English.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume III (Aberystwyth, 1961), pp. 155-6.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Title based on contents.

Nodiadau

Formerly 'Taliesin o Eifion' MSS 1-13.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MSS 9615-9627.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004512320

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

May 2008 & May 2011.

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Description compiled by Bethan Ifan for the retrospective conversion project of NLW MSS and revised by Bethan Ifan. The following sources were used in the compilation of this description: Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales, Volume III (Aberystwyth, 1961); Y Bywgraffiadur Cymreig hyd 1940 (Llundain, 1953);

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MSS 9615-9627.