Ruhleben.

Tacsonomeg

Cod

Nodyn(nodiadau) cwmpas

Nodyn(nodiadau) ffynhonnell

Nodyn(nodiadau) darganfod

Termau hierarchaidd

Ruhleben.

Termau cyfwerth

Ruhleben.

Termau cysylltiedig

Ruhleben.

2 Canlyniadau ar gyfer Ruhleben.

2 canlyniad yn uniongyrchol gysylltiedig Eithrio termau culach

Gwersyll Ruhleben,

  • NLW ex 2803.
  • ffeil
  • 1915-1918.

Papurau, 1915-1918, a drosglwyddwyd o Gasgliad Llyfrau LlGC (gynt Ystafell Summers A96) yn deillio o gyfnod David Evans yn garcharor sifil yng ngwerysll Ruhleben ger Berlin. Maent yn cynnwys taflenni a gyhoeddwyd yn y gwersyll yn hysbysebu gwersi,...

Evans, David, 1886-1968

Captain Rowland Humphreys (prisoner of war) papers,

  • NLW ex 2495.
  • Ffeil
  • 1915-2005.

Papers of and relating to Captain Rowland Humphreys, 1915-2005, master of the SS Saxon, who was imprisoned for four years at the Ruhleben prisoner of war camp, near Berlin, Germany, during the First World War. He was the father of Mrs Myfanwy Morr...

Humphreys, Rowland.