Roberts, Kate, 1891-1985.

Identity area

Type of entity

Person

Authorized form of name

Roberts, Kate, 1891-1985.

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

History

'Cymraeg oedd prif bwnc Olwen Rees yn y chweched dosbarth, ac yno y ffurfiwyd cyfeillgarwch rhyngddi hi a Kate Roberts, cyfeillgarwch a barhaodd hyd farwolaeth yr awdures. Pan fyddai Olwen yn galw i weld ei brawd Llewelyn Morgan Rees a'i wraig Joan ym Mangor, yn ddieithriad byddai yn galw i weld Kate Roberts yn Ninbych. Byddai'r ddwy ohonynt yn ysgrifennu ambell i lythyr y naill at y llall, a chadwodd Olwen y llythyrau yn ofalus. Pan fu farw Olwen ychydig flynyddoedd ar ôl ei gŵr Dewi, Joan Rees fu'n gyfrifol am wagio'r tŷ yng Nglynebwy, a phan ddaeth ar draws llythyrau gan Kate Roberts, anfonodd hwy i'r Llyfrgell Genedlaethol' (tystiolaeth Mr Cledwyn Jones, brawd-yng-nghyfraith Mrs Joan Rees, Mehefin 2009).

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Subject access points

Place access points

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

aacr2

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

lcsh

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC

Related subjects

Related places