Roberts, E. Stanton (Edward Stanton).

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Roberts, E. Stanton (Edward Stanton).

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Edward Stanton Roberts was born in Cynwyd, Denbighshire in 1878. Following his graduation from the Normal College, Bangor in 1898, he taught successively at schools in Harrington, Ponciau (near Rhosllanerchrugog) and Liverpool before being appointed assistant principal at Glanadda School, Bangor in 1907. That same year, he enrolled as a student at University College Aberystwyth, graduating in 1911. From 1912 to 1915 Roberts copied and edited manuscripts at the National Library of Wales, Aberystwyth on behalf of the Guild of Graduates; thereafter, from 1916 until his death in 1938, he served as principal at schools in Pentrellyncymer, Cyffylliog and Gellifor. In 1917 he gained a Master of Arts degree for his work on William Salesbury's 'Herbal' (Llysieulyfr Myddyginiaethol William Salesbury (Liverpool, 1916)). Roberts was known as a noted academic and palaeographer, as well as a talented poet.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC