ffeil NLW MS 16266B. - Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 16266B.

Teitl

Pregethau'r Parch. William Harris, Heolyfelin,

Dyddiad(au)

  • [?19 gan., hwyr] / (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

i, 141 ff. (ff. 74 verso-97 verso yn wag; testun yn bennaf ar y rectos) ;225 x 145 mm. a llai.Llyfr nodiadau :Papur dros fyrddau.Dalennau ar goll ar ôl ff. 80, 82.Dalennau ar goll ar ôl ff. 80, 82

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mr Henry Harris, mab William Harris; Ystrad Rhondda; Rhodd (gydag NLW MSS 16264-5); Mawrth 1943

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llyfr nodiadau (ff. i, 1-97) a dalennau heb eu rhwymo (ff. 98-140) yn cynnwys pum pregeth, [?19 gan., hwyr], ar y Testament Newydd yn llaw'r Parch. William Harris, gweinidog capel y Bedyddwyr Heolyfelin, Aberdâr, Morgannwg. = A notebook (ff. i, 1-97) and unbound leaves (ff. 98-140) containing five autograph sermons on the New Testament, [?late 19 cent.], by the Rev. William Harris, minister of Heolyfelin Baptist Church, Aberdare, Glamorgan.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Text

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

'Pregethau y Parch Wm Harris, Heolyfelin, Aberdare' yn llaw Henry Harris (f. i).

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 16266B.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Tachwedd 2007 a Gorffennaf 2014.

Iaith(ieithoedd)

  • Saesneg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Bethan Ifan, a'i adolygu gan Rhys Morgan Jones;

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 16266B; $q - Dalennau ar goll ar ôl ff. 80, 82.