Povey, Meic.

Identity area

Type of entity

Person

Authorized form of name

Povey, Meic.

Parallel form(s) of name

Standardized form(s) of name according to other rules

Other form(s) of name

Identifiers for corporate bodies

Description area

Dates of existence

History

Ganwyd Meic Povey, actor a dramodydd, yn 1950 ac fe'i magwyd yn Nant Gwynant, Eryri. Mynychodd Ysgol Nant Gwynant ac yna Ysgol Garndolbenmaen wedi i'r teulu symud i fyw yno pan oedd yn un ar ddeg mlwydd oed. Derbyniodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Porthmadog. Yn bymtheg oed, fe adawodd ysgol i weithio am ddwy flynedd fel clerc o fewn swyddfa cyfreithwyr yng Nghricieth. Yn 1968, ymunodd Meic Povey â Cwmni Theatr Cymru. Bu'n teithio gyda'r cwmni am dair blynedd yn gweithio ar amryw o brosiectau hyd nes iddo symud i Gaerdydd yn 1971. Ymbriododd â'i wraig Gwenda yn 1985.

Rhwng 1974 ac 1977, gweithiodd i'r BBC fel golygydd sgriptiau o dan gyfarwyddyd Gwenlyn Parry ac yn ystod y cyfnod hwn bu'n gyfrifol, ymysg eraill, am lunio cyfresi cyntaf Pobol y Cwm. Ers hyn, bu'n ysgrifennu yn bennaf ar ben ei hun ar gyfer y teledu a'r theatr, yn y Gymraeg a'r Saesneg.

O ran actio, bu'n gweithio ar y gyfres deledu boblogaidd Minder rhwng 1982 ac 1989. Mae hefyd wedi ymddangos o fewn sawl cynhyrchiad Cymraeg, gan gynnwys Sul-y-Blodau (1986) a Yr Enwog Wmffre Hargwyn (1992).

Caiff Meic Povey ei ystyried yn un o ddramodwyr mwyaf cynhyrchiol Cymru. Ymysg ei weithiau mae'r ffilm deledu Y Weithred (1995), a dramâu megis Perthyn (1987), Wyneb yn Wyneb (1993), Tair (1998) a Life of Ryan...and Ronnie (2005). Enillodd wobr Bafta Cymru am y sgript orau yn 1991 am ei ffilm Nel, ac eto yn 2005 am y gyfres deledu Talcen Caled.

Places

Legal status

Functions, occupations and activities

Mandates/sources of authority

Internal structures/genealogy

General context

Relationships area

Access points area

Occupations

Control area

Authority record identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Maintenance notes

  • Clipboard

  • Export

  • EAC